رییس اداره بهزیستی شهریار

تهران/ برگزاری دوره آموزشی سالمندیاری ویژه مراقبین سالمندان دارای معلولیت شهریار

ناصر نیک افشار رییس اداره بهزیستی شهریار با بیان ضرورت توسعه و ترویج خدمات و مراقبت‌ های پرستاری در بین مردم از برگزاری دوره ی آموزشی اصول و مبانی مراقبت از سالمندان دارای معلولیت ویژه مراقبین آنان در منزل با تدریس طاهره خدابنده لو مدرس نظام پرستاری خبر داد.

به گزارش دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور،  ناصر نیک افشار رییس اداره بهزیستی شهریار با بیان ضرورت توسعه و ترویج خدمات و مراقبت‌ های پرستاری در بین مردم از برگزاری دوره ی آموزشی اصول و مبانی مراقبت از سالمندان دارای معلولیت ویژه مراقبین آنان در منزل با تدریس طاهره خدابنده لو مدرس نظام پرستاری خبر داد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: سالمندان گروه خاصی از افراد جامعه هستند که مانند سایر اقشار نیازهای مختص سن خود را دارند و مراقبت از این افراد نیازمند شناخت و تخصص بالاست.

نیک افشار افزود: آشنایی با سی پی آر، بیماری ها و اختلالات شایع ، اقدامات مراقبتی و پیشگیرانه، چگونگی جابه جایی بیمار، تغذیه و ورزش و کمک های اولیه از محورهای این دوره آموزشی است که توسط مدرس آموزش داده شد و در پایان این دوره آمورزشی سه روزه، گواهینامه به مراقبین داده می شود.