ارسال خبر ngo ها

قابل توجه مدیران مراکز نگهداری سالمندان و مدیران بنیادهای فرزانگان کشور شما میتوانید از طریق فرم زیر اخبار مرتبط با مرکز خود را در قالب اخبار چهت درج در سایت دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور برای ما از طریق فرم زیر ارسال کنید.

 

  • لطفا ساختار خبری را حفظ کنید

  • اخبار باید داری تیتر و لید و توضیحات باشد

  • اخبار نباید از دو پاراگراف کمتر باشد

  • برای هر خبر یک عکس کفایت میکند

  • لطفا اخبار تلگرامی خود را ارسال نکنید

  • اخبار بعد از بررسی و تایید از لحاظ ارزش خبری و ساختار خبری روی سایت منتشر میشود.

  • ابتدای خبرها حتما به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز نگهداری سالمندان ایکس یا مثلا پایگاه اطلاع رسانی بنیاد فرزانگان ایکس استان ایکس یا به گزارش روابط عمومی این مراکز که گفته شده شروع شود.

  • تصاویر عرض آن از ۷۰۰ و ارتفاع آن از ۴۰۰ کمتر نباشد.

  • حجم عکس ها هم بیشتر از پانصد کیلو بایت نباشد.

 

  • [user-submitted-posts]