رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور:

ایران درصدد توسعه «گردشگری سالمند» است

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور از پیگیری‌ها برای افزودن بُعد «گردشگری سالمند» به ابعاد «شهر دوستدار سالمند» در مجامع بین المللی به نام کشورمان خبر داد.

مژگان رضا زاده در حاشیه دومین کنگره و وبینار ( سمینار از طریق وب ) بین المللی سالمندی سالم در گفت‌وگو با ایرنا، اظهار کرد: طرح «شهر دوستدار سالمند» تلاش می‌کند تا دسترس پذیری و فرصت‌های برابر برای سالمندان را در شهرها به وجود بیاورد.

وی افزود: جمعیت سالمندی کشور رو به افزایش است و کرامت سالمندان به عنوان شهروندان ارشد باید حفظ شود تا شاهد حضور فعال آن‌ها در جامعه باشیم، از تفکر نخبگانی آن‌ها استفاده کنیم و جوان تر ها از تجریبات سالمندان به نفع جامعه استفاده کنند.

وی با بیان این‌که طرح «شهر دوستدار سالمند» یکی از طرح‌های بین المللی و کشور ما نیز به آن پیوسته است، افزود: این طرح معمولا دارای هشت بُعد در حوزه خدمات، مشارکت اجتماعی و مراقبت‌های بهداشتی و درمانی است که تلاش داریم بُعد دیگری را تحت عنوان «گردشگری سالمند» به این ابعاد اضافه کنیم.

رضازاده گفت: زیست بوم کشور از لحاظ اماکن تاریخی، گردشگری و جغرافیا، متنوع و بسیار ارزشمند است و ظرفیت بالایی در حوزه گردشگری دارد که تلاش می‌کنیم آموزش بخش‌هایی چون آژانس‌های مسافرتی، تورهای داخلی و خارجی، هتل داران و مدیران تورهای گردشگری که برنامه‌های ویژه گردشگری دارند را ارائه دهیم.

وی افزود: مراقبان سالمند را نیز در این طرح پیش بینی کرده‌ایم که در آینده به رونق گردشگری داخلی و خارجی کشور ما کمک کند.

آذربایجان شرقی نخستین استانی است که سند ملی سالمندان را بومی سازی و برای آن، برنامه عملیاتی تدوین کرده است و شورای استانی سالمندی نیز به صورت مرتب در آن برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: جلساتی را با حوزه‌های مربوطه مثل وزارت گردشگری و وزارت کشور برگزار کرده ایم و تلاش می‌کنیم تا محورهای گردشگری را از لحاظ زیرساختی تعریف کنیم تا استان‌ها، دسترس پذیری و مناسب سازی لازم برای سالمندان را داشته باشند.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با تاکید بر این‌که سالمندان باید به راحتی از اماکن مختلف گردشگری کشور بهره برده و به امکانات و خدمات گردشگری دسترسی داشته باشند، گفت: آذربایجان شرقی نخستین استانی است که سند ملی سالمندان را بومی سازی و برای آن، برنامه عملیاتی تدوین کرده است و شورای استانی سالمندی نیز به صورت مرتب در آن برگزار می‌شود.

وی افزود: اقدامات خوبی در حوزه مناسب سازی و دسترس پذیری افراد دارای معلولیت و سالمندان در استان انجام شده است و پیش بینی می‌شود که آذربایجان شرقی در اجرای طرح‌ها و برنامه‌هایی چون شهر دوستدار سالمند و گردشگری سالمند نیز موفق عمل کند.

وی تاکید کرد: آذربایجان شرقی در رتبه بندی آمار سالمندان دارای رتبه پنجم سالمندی است و باید در طرح دوستدار سالمند حضور فعال داشته باشد.

رضازاده گفت: در خصوص اجرای این طرح آموزش‌های لازم به شهرداری‌های استان، نمایندگان و معاونان عمرانی استانداری و فرمانداری‌ها و همکاران بهزیستی ارائه می‌شود.