اداره کل بهزیستی آذربایجان غربی

آذربایجان غربی / برگزاری جلسه شورای سالمندان آذربایجان غربی

جلسه شورای سالمندان استان به ریاست دکتر رضا ابراهیمی معاون سیاسی و اجتماعی استانداری و با حضور دکتر افشار کبیری مدیر کل دفتر اجتماعی و فرهنگی ، پروین محمدپوری مدیر کل بهزیستی و مدیران سایر دستگاه‌های اجرایی در استانداری آذربایجان غربی برگزار شد.

رضا ابراهیمی در جلسه شورای سالمندان آذربایجان غربی گفت: سند ملی سالمندان سندی با ابعاد مختلف و گسترده است که برای اجرای مطلوب آن، باید با احصای مشکلات در استان بومی سازی شود و برش استانی پیشنهادی دبیرخانه شورای سالمندان  جهت ارائه نظرات به کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط استان ارسال گردد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار افزود: در خصوص سالمندان پر خطر استان دانشگاه علوم پزشکی با همکاری خانه ها و مراکز بهداشت ضمن احصا و ارائه آمار سالمندان پر خطر باید برنامه های حمایتی خود را نسبت به مخاطبین صدرالاشاره اعلام و اقدام نماید و سالمندان پر خطری که تحت پوشش هیچ یک از ارگان های حمایتی نیستند بایستی شناسایی و طبق ضوابط و دستورالعمل مربوطه در دستگاههای مربوطه  تحت پوشش  قرار گیرند و ما بقی سالمندان تحت پوشش NGOها و موسسات خیریه عضو شوند.

افشار کبیری مدیر کل اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی با اشاره به نقش مهم تشکل ها و خیریه ها در این زمینه گفتند:لازم است تشکل ها در این راستا توانمند شوند و موسسات خیریه و مجمع های مرتبط فعال و هدایت شوند تا در این مسیر از توانمندی آنان نیز استفاده شود.

محمدپوری مدیر کل بهزیستی استان در این جلسه  گزارشی از اقدامات بهزیستی و آمار و اطلاعات سالمندان پر خطر استان و چکیده ای از مطالب سند راهبردی و برنامه عملیاتی تحقق محیط دوستدار سالمند را ارائه و در مورد شیوه نامه بنیاد فرزانگان و راه اندازی بنیاد در استان مطالبی ارائه و اعضای حاضر در جلسه نکته نظرات خود را در خصوص خدمات و مشکلات سالمندان گزارش نمودند.

برگزاری جلسه شورای سالمندان آذربایجان غربی

برگزاری جلسه شورای سالمندان آذربایجان غربی