بهزیستی شهرستان بیجار

کردستان / برگزاری جلسه شورای سالمندان شهرستان بیجار

اولین جلسه شورای سالمندان شهرستان بیجار با حضور اعضای شورا در فرمانداری برگزار شد.

در ابتدای این نشست غلامرضا محمد میرزایی رئیس بهزیستی بیجار گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های بهزیستی در راستای اهداف و برنامه‌های پیش‌ روی سازمان در زمینه ارائه خدمات به سالمندان ارائه داد و گفت: با توجه به اینکه طبق آمارهای مراکز بهداشتی جمعیت سالمندی شهرستان بیجار رو به افزایش است باید دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط با سالمندان با اقدامات هدفمند و کوتاه مدت توام با ارائه خدمات و فراهم نمودن امکانات ویژه سالمندان اقدام نمایند.

در ادامه سایر ادارات و نهادهای عضو شورا گزارشی از برنامه‌ها و فعالیت‌های خود در حوزه سالمندان ارائه دادند.

در ادامه جلسه احسان محمد نظامیان معاون عمرانی فرماندار ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته در خصوص روند رو به رشد سالمندی جمعیت شهرستان هشدار داد و بر اجرای برنامه‌های مرتبط با جوانی جمعیت تاکید کرد.

محمد نظامیان با تاکید بر تکریم مقام سالمند از شهرداری خواست مناسب سازی معابر و دسترس پذیری اماکن عمومی، مبلمان شهری و تجهیز پارک دوستدار سالمند را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.