بهـــزیستی استـان کرمانشـــاه

کرمانشاه/ مشاوره حقوقی رایگان برای سالمندان مراکز بهزیستی کرمانشاه

با حضور معاون امور توانبخشی اداره‌کل بهزیستی استان کرمانشاه و همچنین رئیس و کارشناسان اداره بهزیستی شهرستان کرمانشاه، مشاوره حقوقی و معاضدت قضایی به سالمندان مراکز "ارم" و "مادر"، از مراکز تحت نظارت بهزیستی ارائه شد.

با حضور معاون امور توانبخشی اداره‌کل بهزیستی استان کرمانشاه و همچنین رئیس و کارشناسان اداره بهزیستی شهرستان کرمانشاه، مشاوره حقوقی و معاضدت قضایی به سالمندان مراکز “ارم” و “مادر”، از مراکز تحت نظارت بهزیستی ارائه شد.

مهرداد چراغی رئیس سازمان بسیج حقوق‌دانان کرمانشاه و جمعی از حقوق‌یاران، با توجه به رسالت اصلی سازمان بسیج حقوق‌دانان و همچنین تفاهم‌نامه مشترک با بهزیستی، با حضور مسئولین بهزیستی و کارکنان مراکز نگهداری سالمندان “مادر” و “ارم”، ضمن بازدید از بخش‌های نگهداری سالمندان، در خصوص مسائل و درخواست‌های مطرح شده و مشکلات حقوقی سالمندان، با مسئولان مرکز تبادل نظر کردند و در پایان، مشاوره حقوقی رایگان به سالمندان ارائه شد.