رییس سازمان بهزیستی کشور وارد دامغان شد

سمنان/ بازدید دکتر محسنی از ساختمان در حال ساخت سالمندان قمربنی هاشم

رییس سازمان بهزیستی کشور در ادامه دیدارهای خود از شهرستان دامغان ازمرکز سالمندان قمر بنی هاشم (ع) دامغان بازدید و در جریان نحوه خدمات رسانی به این سالمندان قرار گرفت.

دامغان – معاون وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی و رییس سازمان بهزیستی کشور با هدف بازدید از چند مرکز تحت پوشش این سازمان در راس هیئتی از معاونان و کارشناسان وارد دامغان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروران محسنی بند پی صبح پنج شنبه ابتدا وارد شهر امیریه از توابع شهرستان دامغان شد و از مرکز نگهداری فرزندان بی سرپرست دختران و پسران سارینا این شهر بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت این بخش خصوصی تحت نظارت سازمان بهزیستی قرار گرفت.

۵۳۵۳۵۳

در این مرکز که با عنوان موسسه خیریه قومس امیرآباد و توسط خیر نیکوکار حاج ابراهیم امیر آبادیان فعالیت دارد ۲۳ کودک بی سرپرست سه تا شش سال نگهداری می شوند.

رییس سازمان بهزیستی کشور در ادامه دیدارهای خود از مرکز سالمندان قمر بنی هاشم (ع) دامغان بازدید و در جریان نحوه خدمات رسانی به این سالمندان قرار گرفت.

در مرکز سالمندان قمر بنی هاشم (ع) که به صورت هیئت امنایی و خصوصی اداره می شود ۴۰ سالمند مرد و زن نگهداری می شوند.

بازدید از خانه نگهداری کودکان ونوجوانان دختران ریحانه و کوثر دامغان که زیر نظر موسسه خیریه چهارده معصوم (ع) این شهرستان فعالیت دارد از دیگر برنامه های سفر محسنی بند پی بود.   

۲۵۵۲۲۵۲۵

در خانه کوثر دامغان ۲۵ دختر ۱۳ تا ۱۸ سال و در خانه ریحانه دختران  ۷ تا ۱۳ سال نگهداری می شوند.

بازدید از پروژه در حال ساخت موسسه خیریه ۱۴ معصوم (ع) و درمانگاه این موسسه و نشست صمیمی با پرسنل اداره بهزستی شهرستان دامغان از دیگر برنامه های رییس سازمان بهزیستی کشور بوده است.

۷۴۴۴۱۱۴۴

در شهرستان دامغان دو هزار و ۱۲ معلول، ۴۰۰خانواده بی سرپرست، بد سرپرست و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره بهزیستی قرار دارند و در طول سال از خدمات این اداره بهره مند می شوند.

دو مرکز سالمندان امید و قمربنی هاشم (ع) با حضور ۵۰ سالمند به صورت بخش خصوصی و هیئت امنایی همچنین دو مرکز شبانه روزی نگهداری بیماران روانی و توان بخشی آقایان و بانوان با ظرفیت ۵۲ نفر به صورت بخش خصوصی در شهرستان دامغان فعالیت دارند.

منبع: خبرنگار مهر