دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دومین کنگره و وبینار بین المللی سالمندی سالم و ششمین نشست علوی

همچنانکه مستحضر هستید رشد فزاینده جمعیت سالمند باعث شده است که سالمندی جمعیت به عنوان مسئله ای اجتماعی مورد توجه جامعه جهانی قرار گیرد.

همچنانکه مستحضر هستید رشد فزاینده جمعیت سالمند باعث شده است که سالمندی جمعیت به عنوان مسئله ای اجتماعی مورد توجه جامعه جهانی قرار گیرد.

در ایران نیز سالمندی جمعیت و پیامدهای مرتبط با آن یکی از بزرگترین چالشهای نظام مدیریتی در آینده خواهد بود.

طبعاً مدیریت این پدیده و پاسخ به نیازهای جمعیت روزافزون سالمند مستلزم تمرکز، شناخت دقیق و اتخاذ سیاستها و راهکارهای مناسب میباشد با توجه به اهمیت تمرکز مجامع علمی بر جنبه های مختلف سالمندی جمعیت، پژوهشکده سالمندی دانشگاه علوم پزشکی تبریزو دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در نظر دارند دومین کنگره بین المللی سالمندی سالم و ششمین نشست سالمندی علوی را با هدف توسعه دانش در حوزه سالمندی و بهره گیری از ظرفیتهای کشوری و بین المللی در تاریخ ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار نماید.

این کنگره در بخشهای مختلف آموزشی پژوهشی و فرهنگی برگزار خواهد شد و بزرگترین رویداد علمی در حوزه سالمندی در سطح ملی و منطقه ای می باشد که زمینه تبادلات علمی و بهره گیری از توانمندیها و تجارب ارزشمند کشوری و جهانی را فراهم خواهد

این رویداد علمی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور و بنیاد فرزانگان آذربایجان شرقی و انجمن حمایت از بیماران سکته مغزی برگزار میشود.