مژگان رضازاده

اجرایی کردن طرح توانمندسازی زنان سالمند در سال ۱۴۰۳

رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفت: هدف و جامعه اصلی ما توانمندسازی کردن زنان سالمند تنها است.

مژگان رضازاده رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان اظهار کرد: برنامه ریزی‌ها از سال ۱۴۰۲ ریخته شده است. قرار امسال بیشتر روی حوزه توانمندسازی افراد سالمند قدم برداریم.

او گفت: هدف و جامعه اصلی ما توانمندسازی کردن زنان سالمند تنها است. در واقع ما شاهد تغییر جمعیت در کشور هستیم.

رضازاده تصریح کرد: سالمندان به سمت زنانه شدن حرکت می‌کند به همین دلیل امیدواریم در اردیبهشت ماه اقدامات اولیه آن را برگزار کنیم و طرح در سراسر کشور توسط بخش‌های غیر دولتی و بنیاد فرزانگان انجام شود.

او گفت: در پایان سال با استفاده از ظرفیت مردم، بخش زیادی از زنان سالمند تحت آموزش‌های لازم قرار خواهند گرفت. موضوع دیگری که به طور رسمی شروع شده طرح دوستار سالمند است همانطور که در جریان هستید ۸محور دارد و به صورت بین المللی است.

رضازاده تصریح کرد:در سه ماه ابتدای سال آموزش‌های لازم را در سازمان بهزیستی و استانداری‌ها و فرمانداری و شهرداری‌ها خواهیم داشت. از ۸ استان آغاز شده است که به کمک خدا این استان‌ها افزایش پیدا خواهند کرد.

او در پایان بیان کرد: یکی‌دیگر از پیگیری‌های ما طرح گردشگری برای سالمندان است. تلاش می‌کنیم بتوانیم در سال جدید روی حوزه تکریم توانمند سازی سالمندی کار کنیم. امسالمجددا بازنگری سند ملی سالمندان را خواهیم داشت. تدوین نهایی شدن حوزه سالمندی را پیگیری می‌کنیم. زیرساخت‌های استقرار بانک زمان را با توجه به حوزه سالمندی و ظرفیت مردمی، افراد متخصص تقویت خواهد شد.