مدیر کل بهزیستی استان زنجان:

زنجان / آموزش سالمندان یکی از رویکردهای مهم بهزیستی است

آموزش سالمندان یکی از رویکردهای مهم بهزیستی است و نباید این افراد از جامعه کنار گذاشته شوند.

آموزش سالمندان یکی از رویکردهای مهم بهزیستی است و نباید این افراد از جامعه کنار گذاشته شوند.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان در جلسه شورای سالمندان با اشاره به اینکه سهم سالمندان از قوانین کشور یک درصد است گفت: براساس سرشماری ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵جمعیت سالمندی در استان زنجان افزایش دو برابری داشته است.

محمد محمدی با اشاره به اینکه جمعیت سالمندی در استان زنجان براساس سرشماری سال ۱۳۹۵ تا ۱۳ سال آینده دو برابر خواهد شد افزود: این جمعیت شامل افراد بالای ۶۰ سال می‌شود.

وی با بیان اینکه براساس سرشماری سال ۱۳۹۵ جمعیت استان زنجان یک میلیون و ۵۷ هزار نفر بوده است، اظهار داشت: از این تعداد حدود ۱۰۴ هزار نفر سالمند هستند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان تصریح کرد: با توجه به پیش‌بینی‌ها شاهد افزایش جمعیت سالمندی در کشور و استان در سال‌های آتی خواهیم بود و همین موضوع اهمیت امر پیش‌بینی تمهیدات لازم برای استقبال از این گروه سنی را بیش از پیش می‌کند.

وی با اشاره به اینکه ایجاد محیط‌های دوست‌دار سالمند و توانمندسازی سالمندان از جمله مهم‌ترین رویکردهای بهزیستی برای سالمندان است، گفت: باید شرایطی فراهم شود که این افراد در جامعه حضوری پر رنگ و فعال داشته باشند.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان گفت: آموزش سالمندان یکی از رویکردهای مهم بهزیستی است و نباید این افراد از جامعه کنار گذاشته شوند.

وی با اشاره به اینکه دولت بر ضرورت واگذاری امور به مردم تاکید دارد، اضافه کرد: توسعه و گسترش تشکل‌های مردم‌نهاد با محوریت سالمندان در دستور کار بهزیستی قرار دارد.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان تصریح کرد: طرح توانمندسازی سالمندان در استان زنجان از سال گذشته به صورت پایلوت در حال اجرا است.

گفتنی است، در حال حاضر ۲۱۰۰ نفر سالمند معلول در استان زنجان تحت پوشش بهزیستی هستند که ازاین تعداد ۵۰ نفر از خدمات ویزیت در منزل ، ۶۲ نفر از خدمات مراقبین و ۵۰ نفر در طرح توانمند سازی سالمندان از خدمات بهزیستی بهره مند می شوند.

منبع: بهزیستی استان زنجان: