مدیركل كمیته امداد خراسان شمالی:

۴۲ هزار سالمند درخراسان شمالی از خدمات كمیته امداد بهره مند هستند

مدیركل كمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی گفت: ۴۲ هزار سالمند در این استان از خدمات مختلف این نهاد حمایتی بهره مند هستند.

عباس اهرابی اصیلی، با اشاره به اینكه سالمندان در زمان سالمندی به دلیل ناتوانی دچار مشكلاتی می شوند، افزود: كمیته امداد خراسان شمالی در راستای تكریم این افراد و كاهش وابستگی آنها به سایرین، خدمات مختلفی را ارائه می دهد.

وی گفت: كمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی با تحت پوشش قرار دادن افزون بر ۴۲ هزار سالمند خدمات مختلفی اعم از پرداخت مستمری، درمانی و اعزام به اردوهای زیارتی را به آنها ارائه می دهد.

وی اظهار داشت: حمایت های درمانی این نهاد از سالمندان در قالب پرداخت هزینه های درمان، جراحی، پرداخت كمك هزینه پرستاری و … صورت می گیرد.

اهرابی با تاكید بر اینكه ایجاد اشتغال برای مددجویان یكی از اهداف اصلی كمیته امداد است، افزود: این نهاد همچنین به فرزندان افراد سالمند تحت حمایت نیز در راستای ایجاد اشتغال تسهیلات اشتغالزایی پرداخت می كند.

وی اظهار داشت: بیشتر سالمندان به علت فوت همسر تحت حمایت كمیته امداد خراسان شمالی قرار دارند.

مدیركل كمیته امداد خراسان شمالی در خاتمه توجه به رفع مشكلات سالمندان در حوزه های مختلف را مورد تاكید قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در استان ۹۱۸ هزار نفری خراسان شمالی ۱۲۰ هزار نفر از خدمات کمیته امداد بهره مند می شوند که از این تعداد ۸۰ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد بوده و به صورت مستقیم از خدمات این نهاد استفاده می کنند و ۴۰ هزار نفر نیز از اقشار آسیب پذیر بوده و به صورت موردی از کمک های کمیته امداد بهره مند می شوند.

منبع: خبرگزاری مهر