رئیس بهزیستی بروجرد

بیش از 33 هزار سالمند در شهرستان بروجرد زندگی می کنند

"کرم رضا پیردایه"رئیس بهزیستی بروجرد گفت:در بروجرد دو سرای سالمند وجود دارد که یکی سرای سالمندان حضرت فاطمه(س) که در این سرا 26 سالمند زن تحت شرایط مناسب نگه داری می شوند.

“کرم رضا پیردایه” با اشاره به هفته سالمند افزود: افراد بالای 60 سال به عنوان سالمند معرفی می شوند که هم اکنون بیش از 33 هزار سالمند در شهرستان بروجرد زندگی می کنند.

وی اضافه کرد: در بروجرد دو سرای سالمند وجود دارد که یکی سرای سالمندان حضرت فاطمه(س) که در این سرا 26 سالمند زن تحت شرایط مناسب نگه داری می شوند. 

پیردایه اظهار داشت: در سرای سالمندان امام علی(ع) نیز 12  نفر سالمند مرد نگه داری می شوند که در این سرای سالمندان بروجرد تلاش شده تا همه امکانات مناسب برای نگه داری سالمندان مهیا باشد. 

به گفته وی برخی از سالمندان نیز بالای 60 سال بوده و از کار افتاده هستند که این افراد در منازل شخصی خود زندگی می کنند. 

رئیس بهزیستی بروجرد با اشاره به این که توجه به سالمندان در دین مبین اسلام بسیار توصیه شده است گفت: ادارت مختلفی که سالمندان برای انجام برخی از کارها به آنها مراجعه می کنند باید سریعتر به انجام کارهای سالمندان بپردازند و آنها را معطل نکنند.

 وی بیان کرد: درجلسه ای که در همین راستا برگزار شد مقرر گردید که معابر شهری و پارکها و مراکز تفریحی بروجرد  را برای سالمندان و معلولین مناسب سازی نمایند. 

پیردایه اظهار داشت: سالمندان و معلولین حق دارند که با ورود به پارکها و فضاهای دیگر بتوانند تفریح نمایند و در این راستا شهرداری و سایر  ادارت مربوطه باید برای مناسب سازی این معابر اقدام نمایند. 

به گفته وی از چهارم تا نهم مهر ماه هفته سالمند نامگذاری شده که در این راستا برنامه هایی از جمله بازدید از سراهای سالمندان بروجرد انجام خواهد شد. 

رئیس بهزیستی بروجرد افزود: توجه به سالمندان تنها نباید مختص این هفته باشد و خدمات رسانی به سالمندان که بسیار هم سفارش شده باید همیشه انجام شود. 

منبع: شبکه اطلاع رسانی راه دانا