ورزش و سالمندی

سالمندیدورانی است که فعالیت های جسمانی، روانی فرد کاهش پیدا می کند و ابتلا بهبیماری های جسمی و ذهنی ممکن است منجر به احساس افسردگی در فرد شود. عواملآسیب پذیری چون ابتلا به بیماری های جسمی و مزمن، کاهش قدرت و تواناییبدن، بازنشستگی، دوری از فامیل و دوستان،مرگ اطرافیان، بیماری و مرگدوستان موجب میگردد فرد بیش از پیش احساس ناامیدی، افسردگی و بیهودگی کند.

در این مورد نگرش افراد جامعه اطرافیان و فرزندان سالمند بسیار مهماست توجه افراد جامعه به سالمندان می تواند تاثیر مثبتی در پیشگیری ازعوامل آسیب پذیر داشته باشد. عوامل جسمانی متعدی که منجر به پیر شدن میگردند شامل تغذیه نادرست، بهداشت پایین ،کمبود ویتامین ها، کم آبی بدن،کم کاری غدد تیروئید، بیماری های حاد مغزی، تصلب شرابین، آرتروز سرطان و.. می باشند. یکی از مهم ترین و ساده ترین روشهای جلوگیری از پیر شدن توجهبه جسم است.

عدم توجه و رسیدگی به جسم منجر به پیری زودرس می شودافرادی که تحرک کمتری دارند در معرض خطر ابتلا به بیماری هایی مانند: افسردگی، بیماری و مرگ زودرس قرار می گیرند.

یکی از روش های ساده از پیری جلوگیری می کند ،ورزش است. بدون فعالیت و کار انرژی خیلی زود تحلیل می رود.

افرادی که تحرک کمتری نسبت به افراد پر تحرک دارند در خطر ابتلا به بیماریهای گوناگون قرار می گیرند ورزش کردن برای تمام افراد و هر گروه سنی مفیداست.

در گذشته فیزیولوژیست ها معقتد بودند که فقط تمرینات ورزشی درزمان جوانی به استقامت دوران پیری کمک می کند در حالی که تحقیقات اخیرنشان می دهد که ورزش برای هر فردی در هر سنی مفید است و یکی از خواص ورزشو فعال بودن جلوگیری از پیری است.

از فواید مهم ورزش رابطه آن با سالمنگه داشتن عضلات است ورزش و تمرینات جسمانی موجب افزایش حجم عضلات شده واین امر به نوبه خود باعث می شود فیزیولوژی بدن قوی تر عمل کند. با توجهبه وزن سن و سلامتی جسمانی سه هفته پیاده روی موجب کاهش کلسترول خون میشود تمرینات ورزشی که در دوران جوانی شروع می شود مانع از پوکی استخوان درسنین بعدی می گردد و استخوان ها تحمل بیشتری برای وزن بدن پیدا می کنند،در نهایت ورزش موجب افزایش حجم عضلات و توان و قدرت فرد، افزایش در میزان متابولیسم ،تحمل قند خون،کاهش کلسترول، تنظیم حرارت بدن و تراکم استخوانمی گردد.