مهندس مصطفی سراج

تلاش بهزیستی برای بازگرداندن سالمندان به خانه ها / سالمند آزاری نادر است

مدیرکل دفتر مراکز توانبخشی مراقبتی بهزیستی کشور گفت: ۴۸ هزار نفر زیر مجموعه مراکز توانبخشی شبانه روزی ما هستند که از این تعداد ۱۲ هزار ۷۹۱ نفر سالمند هستند.

همچنین ۱۷ هزار ۴۲۲ نفر در زمینه ارائه خدمات تخصصی و توانبخشی تحت مراقبت در منزل ما هستند که از این تعداد۴۶۷۸ نفر سالمند هستند.

 چندی پیش بود که معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که کشورمان به سوی سالمندی در حرکت است و تا ۲۵ سال آینده از هر سه ایرانی یک نفر سالمند است. این مسئله ما را بر آن داشت تا از برنامه ها و آمار سالمند فعلی در مراکز مختلف با خبر شویم.

«مصطفی سراج» مدیرکل دفتر مراکز توانبخشی مراقبتی بهزیستی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا، در خصوص سیاست های مراکز توانبخشی مراقبتی بهزیستی کشور گفت: سیاست ما این است که سالمندان تا جایی که می‌شود به مراکز شبانه و روزی ما سپرده نشوند و تا آنجایی که امکان دارد با حمایت هایی که انجام می‌دهیم، افراد را در محیط خانواده نگه داریم.

او درباره تعداد سالمندان زیر مجموعه خود، خبر داد: افزایش آمار سالمندان برای ما افتخار نیست. اما نزدیک ۴۸ هزار نفر زیر مجموعه مراکز توانبخشی شبانه روزی ما هستند که از این تعداد ۱۲ هزار ۷۹۱ نفر سالمند هستند. ۷ هزار ۶۵۴ نفر تحت مراقبت در منزل تیم های ما هستند که ۱۶۱۳ نفر آنها نیز سالمند هستند. همچنین ۱۷ هزار ۴۲۲ نفر در زمینه ارائه خدمات تخصصی و توانبخشی تحت مراقبت در منزل ما هستند که از این تعداد۴۶۷۸ نفر سالمند هستند.

مدیرکل دفتر مراکز توانبخشی مراقبتی بهزیستی کشور با بیان اینکه یکی از اهداف ما رسیدگی به افراد پشت لیست مانده است اظهار کرد: افزایش مستمری ها، کمک هزینه معیشت، برقراری حق پرستاری، پرداخت به موقع و بروز کردن یارانه ها نشان می‌دهد که ما به دنبال این موضوع هستیم تا سالمندان در کنار خانواده های خود زندگی کنند و مراکز سالمندان ما خیلی مشکل در این زمینه نداشته باشند.

سراج تاکید کرد: در حال تلاش برای افزایش آمار ارائه خدمات تخصصی و توانبخشی در خانه هستیم و الگوی جدیدی را مد نظر داریم تا بجای استفاده از مراکز تجمعی بزرگ به سمت خانه های حمایتی سامندان برویم. یعنی طراحی فضاهای شبانه روزی ما بگونه ای باشد که با تعداد کمی از سالمندان مدیریت شود.

او در پایان در خصوص آمار سالمند آزاری مطرح کرد: سالمند آزاری زیادی نداشته‌ایم و در این زمینه موارد نادری وجود دارند. اما اگر به صورت موردی نیز این اتفاق رخ داده باشد بدون شک همکاران ما در آن مداخله کرده اند.

منبع: روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور