به مناسبت روز سالمند

اصفهان / کمیته راهبردی سلامت سالمندان برگزار شد

کمیته راهبردی سلامت سالمندان به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه کاشان با حضور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و تنی چند از مدیران و نمایندگان دستگاه های اجرایی شهرستان کاشان و به مناسبت روز سالمند در سالن جلسات فرمانداری کاشان برگزار شد.

کمیته راهبردی سلامت سالمندان به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه کاشان با حضور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و تنی چند از مدیران و نمایندگان دستگاه های اجرایی شهرستان کاشان و به مناسبت روز سالمند در سالن جلسات فرمانداری کاشان برگزار شد.

کمیته راهبردی سلامت سالمندان به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه کاشان با حضور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و تنی چند از مدیران و نمایندگان دستگاه های اجرایی شهرستان کاشان و به مناسبت روز سالمند در سالن جلسات فرمانداری کاشان برگزار شد.

اهمیت برنامه سالمندان و وضعیت جمعیت سالمندان در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل در این کمیته تشریح شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان کاشان در این نشست بر اهمیت مشارکت های مردمی در زمینه اجرای برنامه های سالمندی تاکید کرد و افزود: حدود ۱۳۰ سازمان مردم نهاد در سطح این شهرستان فعالیت می کنند که در این میان خلاء یک سازمان مردم نهاد با زمینه فعالیت سالمندی احساس می شود.

وی در خصوص تسهیل در روند صدور مجوز به متقاضیان فعالیت در این حوزه قول مساعدت داد و همکاری سازمان بهزیستی و معاونت بهداشتی در پیشبرد برنامه های ویژه سالمندی در سطح شهرستان را خواستار شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی نیز در ادامه سیاسست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص سالمندان در زمینه فرهنگ سازی برای احترام و تکریم سالمندان را تبیین و بر ایجاد شرایط لازم برای تامین سلامت و نگهداری آنان در خانواده، اتخاذ روش های حمایتی و تشویقی مناسب برای تکریم سالمندان در خانواده و تقویت مراقبت های جسمی و روحی و عاطفی تاکید کرد.

مراقبت از سالمندان تحت پوشش ینیاد شهید و کانون بازنشستگان ناجا در مراکز خدمات جامع سلامت، اطلاع رسانی و اعلام مشخصات پایگاه های جامع سلامت، ایجاد مجتمع نگهداری روزانه سالمندان با بهره گیری از فضای فرهنگ سرا ها و خانه های تاریخی و نهیه بروشور آموزشی با محوریت”سالمندی سالم، بهبود شیوه زندگی سالم و مهارت های ارتباطی و تکریم سالمندان” از مهمترین مصوبات این نشست بود.

 

منبع: فرمانداری کاشان