استاندار اصفهان

اصفهان / خانه های سالمند شیک و مدرن در اصفهان ساخته شوند

دکتر عباس رضایی گفت: با توجه به اینکه هرم سنی جمعیت ما به سمت سالمندی پیش می رود باید فکر جدی و متمرکزی برای این قشر از جامعه داشته باشیم و خانه های سالمند شیک و مدرن در اصفهان ساخته شوند.

دکتر عباس رضایی گفت: با توجه به اینکه هرم سنی جمعیت ما به سمت سالمندی پیش می رود باید فکر جدی و متمرکزی برای این قشر از جامعه داشته باشیم و خانه های سالمند شیک و مدرن در اصفهان ساخته شوند.

  دکتر عباس رضایی در دیدار لیلا جودان، نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با ایشان اظهارداشت: خانه های سالمند مدرن و شیک در محلات مختلف اصفهان باید طراحی و ایجاد شوند زیرا کرامت و عزت نفس سالمندان باید حفظ شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه هرم سنی جمعیت ما به سمت سالمندی پیش می رود باید فکر جدی و متمرکزی برای این قشر از جامعه داشته باشیم و از شما می خواهیم در این زمینه با اصفهان همکاری بیشتری داشته باشید.

استاندار اصفهان عنوان کرد: با توجه به فرهنگ مشترک و آموزه های فرهنگی و دینی ما در کشور و خاورمیانه، احترام به سالمندان که کوله باری از تجربه هستند امری واجب و ضروری است و از طرفی می توان از تجربیات ارزشمند این قشر استفاده نمود.

وی افزود: بسیاری از شهروندان اصفهانی آمادگی خود را برای ساخت خانه سالمندان استاندارد اعلام کردند و حتی سالمندان نیز حاضرند حقوق بازشستگی خود را در اختیار این مراکز قرار دهند که برنامه ریزی و نظارت مستمر بهزیستی را می طلبد.

رضایی ضمن تشکر از نگرش مثبت نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نسبت به اصفهان تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم همکاری های بیشتری با یکدیگر داشته باشیم و با تعامل مثبت به اهداف مشترک خود برسیم و نمونه الگوی همکاری موثر برای دیگر کشورهای منطقه باشیم.

شایان ذکر است تفاهم نامه طراحی و ایجاد شهر دوستدار سالمند بین شهردار اصفهان و شورای ملی سالمندان کشور( بهزیستی) با همکاری نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد امضا شده است.

منبع: روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان،