گزارش تصویری

بازدید معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از سرای بزرگان طوبی

صبح امروز "محمد نفریه " معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور به همراه " لیلا جودان " نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از سرای بزرگان طوبی، بزرگترین و مجهزترین مرکز نگهداری سالمند خاورمیانه بازدید کرد.

صبح امروز “محمد نفریه ” معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور به همراه ” لیلا جودان ” نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از سرای بزرگان طوبی،  بزرگترین و مجهزترین مرکز نگهداری سالمند خاورمیانه بازدید کرد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور