ریاست بهزیستی شهرضا

اصفهان/ شهرضا| ۱۱ درصد جمعیت شهرستان سالمند هستند

سید علی موسوی ریاست بهزیستی شهرضا از آمار 11 درصدی سالمندان این شهرستان در جلسه شورای سالمندان خبر داد.

سید علی موسوی ریاست بهزیستی شهرضا از آمار ۱۱ درصدی سالمندان این شهرستان در جلسه شورای سالمندان خبر داد.

ریاست بهزیستی شهرضا در این شورا که با حضور دکتر رفیعی‌نژاد فرماندار، داراب معاون سیاسی امنیتی فرماندار، ریاست و کارشناسان بهزیستی، ریاست هیات مدیره خانه سالمندان رضوان بهزیستی و دیگر اعضای شورای سالمندان شهرستان تشکیل شد، اظهار داشت: تعداد کل سالمندان شهرستان ۱۸۰۲۱ نفر می‌باشند که هفتاد درصد آنان را سالمندان جوان یعنی افراد بین ۶۰ تا ۷۰ سال تشکیل می‌دهند.

ریاست بهزیستی شهرضا ادامه داد: حدود ۵۰۰۰ نفر از این افراد را سالمندان سالمند یعنی افراد بین ۷۱ تا ۸۰ سال تشکیل می‌دهند و  ۴۱۷ سالمند باقی‌مانده کهن‌سال یعنی افراد بالای ۸۰ سال می‌باشند .

موسوی در پایان با اشاره به این‌که  ۱۱۹ نفر از خدمات خانه سالمندان رضوان به صورت روزانه، شبانه‌روزی و ویزیت در منزل استفاده می‌نمایند؛ بر ضرورت همکاری و برنامه‌ریزی کلیه اعضای شورا، برای ارتقای منزلت اجتماعی در خور شان سالمندان تاکید کرد.

منبع: روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان شهرضا