توانمندسازی از مهمترین عوامل توسعه یافتگی سالمندان کمیته امداد

توانمندسازی از مهمترین عوامل توسعه یافتگی سالمندانزیر پوشش کمیته امداد است.

 [divider]

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد کشور در رشت بااشاره به این که 200 هزار شغل خانگی برای سالمندان در 10 سال گذشته ایجادشده است، افزود : کمیته امداد سالانه میلیون ها تومان برای اشتغالزایی هزینه می کند.

ذوالفقاری با بيان اينكه: آموزش خانواده ها برای توانمند سازی فکری و شغلی دارای اهمیت است،

خاطر نشان کرد: 4 میلیون نفر زیرپوشش کمیته امداد هستند که 2 میلیون نفر در مناطق محروم زندگی می کنند.

وی فقر رتا عامل بازدارندگی توسعه توصیف کرد و اظهار داشت: کمیته امداد در فضای کاری و راهبردی خود ، باسنجش بر روی افراد ، در زمینه خود کفایی مددجویان و خروج آنان از پوشش کمیته امداد تلاش می کند که منجر به کاهش فقر در جامعه می شود.