به مناسبت روز مادر

بازدید دکتر وحید قبادی دانا از مرکز سالمندان فاطمه الزهراء شهر تفت

دکتر وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور در سفر به استان یزد و به مناسبت روز مادر از مركز فاطمة الزهراء شهر تفت بازدید و روز مادر را به مادران سالمند تبریک گفتند.

دکتر وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور در سفر به استان یزد و به مناسبت روز مادر از مرکز فاطمه الزهراء شهر تفت بازدید و روز مادر را به مادران سالمند تبریک گفتند.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور