رئیس بهزیستی سروآباد

کردستان/ ایجاد نگرش مثبت و امید در سالمندان ضروری است

پیمان رشیدی روز پنجشنبه در سومین جلسه شورای سالمندان شهرستان سروآباد اظهار داشت: توجه به سالمندان و برنامه ریزی برای آماده سازی و مناسب سازی محیط شهری و اداری برای حضور موثر و مفید سالمندان در همه عرصه های اجتماعی لازم است.

پیمان رشیدی روز پنجشنبه در سومین جلسه شورای سالمندان شهرستان سروآباد اظهار داشت: توجه به سالمندان و برنامه ریزی برای آماده سازی و مناسب سازی محیط شهری و اداری برای حضور موثر و مفید سالمندان در همه عرصه های اجتماعی لازم است.

پیمان رشیدی روز پنجشنبه در سومین جلسه شورای سالمندان شهرستان سروآباد با اشاره به اینکه جمعیت سالمندان در کشور روند رو به رشدی دارد، اظهار داشت: توجه به سالمندان و برنامه ریزی برای آماده سازی و مناسب سازی محیط شهری و اداری برای حضور موثر و مفید سالمندان در همه عرصه های اجتماعی لازم است.

وی افزود: حساس کردن جامعه نسبت به موضوع سالمندان، پیش بینی نیازهای اساسی آنها و ارائه خدمات رفاهی، بهداشتی، درمانی، فرهنگی و اجتماعی مطلوب به آنها با حفظ احترام و کرامت آنها از مهمترین اهداف شورای سالمندان است.

رئیس بهزیستی سروآباد با بیان اینکه تهیه بانک اطلاعاتی سالمندان شهرستان در برنامه ریزی و ارائه خدمات مطلوب تر به این قشر جامعه موثر است، اضافه کرد: یکی از مهمترین برنامه های بهزیستی در رسیدگی به امور سالمندان، توانمندسازی آنان در حوزه های ورزش و سلامت است.

کامیار میرزایی معاون فرمانداری شهرستان سروآباد نیز در این جلسه بر لزوم تکریم و احترام سالمندان تاکید کرد و گفت: با خرد جمعی و همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط و برنامه ریزی دقیق می توان حرمت و جایگاه سالمندان را حفظ کرد.

در پایان این جلسه پیگیری و بررسی تشکیل تیم پزشکی برای بازدید و کنترل سلامت سالمندان و ایجاد محیط ویژه برای سالمندان در پارک ها و فضای سبز از مهمترین مصوبات این جلسه بود.

از جمعیت ۵۰ هزار نفری شهرستان سروآباد ۶ هزار و ۶۶۸ نفر را سالمندان تشکیل می دهند. شهرستان سروآباد با ۲ بخش مرکزی و هورامان با بیش از ۵۰ هزار نفر جمعیت در فاصله ۹۰ کیلومتری از غرب سنندج مرکز استان کردستان واقع شده و ۲۴ کیلومتر مرز با کشور عراق دارد.

منبع: ایرنا