معاون توانبخشی بهزیستی کشور

بیمه ها باید در خدمت نظام سلامت قشر فرهیخته سالمند باشند

معاون توانبخشی بهزیستی کشور در کارگاه آموزشی شهر دوستدار سالمند در اصفهان از حضور بیش از ۱۴ هزار نفر سالمند فرهیخته در مراکز سالمندان بهزیستی در سراسر کشور خبر داد

معاون توانبخشی بهزیستی کشور در کارگاه آموزشی شهر دوستدار سالمند در اصفهان از  حضور بیش از ۱۴ هزار نفر سالمند فرهیخته در مراکز سالمندان بهزیستی در سراسر کشور خبر دا.

دوره آموزشی دو روزه شهر دوستدار سالمند با حضور « حسین نحوی نژاد » معاون توانبخشی بهزیستی کشور، « محسن سلمان نژاد » رییس دبیرخانه ملی سالمندان کشور، « مرضیه فرشاد » مدیر کل و « سید اصغر فیاض » معاون توانبخشی بهزیستی استان اصفهان  و دبیران شورای سالمندان بهزیستی استان های کشور در اصفهان در حال برگزاری است.

معاون توانبخشی بهزیستی کشور در کارگاه آموزشی شهر دوستدار سالمند در اصفهان از  حضور بیش از ۱۴ هزار نفر سالمند فرهیخته در مراکز سالمندان بهزیستی در سراسر کشور خبر داد و گفت: متاسفانه ما چیزی به عنوان بیمه مراقبتی برای سالمندان نداریم و بیمه ها باید با رویکرد پیشگیرانه در خدمت قشر فرهیخته سالمند جهت رفاه آنها باشند.

دکتر نحوی نژاد ابراز داشت: نظام سلامت در حوزه سالمندان نیاز به یک بازنگری اساسی دارد تا با ایجاد یک نظام یکپارچه، سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی سالمندان به بهترین نحو ممکن محقق شود.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: علومی مانند سالمندی بیشتر از اینکه ماهیت پزشکی داشته باشند، ماهیت اجتماعی دارند. بر همین اساس توجه به نیاز سالمندان به احترام، از محورهای سلامت اجتماعی آنها می باشد. به همین دلیل باید فرصت‌های اجتماعی و برنامه‌هایی برای اتصال آنها به جامعه فراهم شود.

دکتر نحوی نژاد در پایان گفت: اولین رمز سلامت سالمندان توجه به خواسته های قلبی آنهاست و عشق است که می تواند دوره سالمندی شاد و آرامی را برای آنها رقم بزند.

.
منبع: بهزیستی استان اصفهان