درنشست شورای ملی سالمندان

برنامه ریزی برای سالمندی پویا ضروری است

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هم اکنون موضوع سالمندی پویا مطرح است و سالمندان در ابعاد اجتماعی، اقتصادی سلامت نیازمند حمایت همه جانبه ما مسئولین و ما برنامه ریزان هستند و برنامه ریزی برای سالمندی پویا ضروری است.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هم اکنون موضوع سالمندی پویا مطرح است و سالمندان در ابعاد اجتماعی، اقتصادی سلامت نیازمند حمایت همه جانبه ما مسئولین و ما برنامه ریزان هستند و برنامه ریزی برای سالمندی پویا ضروری است.

انوشیروان محسنی بندپی امروز همزمان با روز جهانی سالمند؛ اول اکتبر (۹ مهر) در نشست شورای ملی سالمندان که با حضور احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد تقی نوربخش رئیس سازمان تامین اجتماعی ، ابراهیم صادقی فر معاون فرهنگی ، اجتماعی وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی ، پهبدپورشبانان جانشین رئیس سازمان بهزیستی کشور و دکتر سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان سایر اعضای این شورا در وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی برگزار شد گفت: استقرار دبیرخانه شورای عالی سالمندان و تدوین سندملی سالمندان از جمله فعالیت های مثبتی بوده که در دبیرخانه شورای عالی سالمندی انجام شده است.
وی افزود: ما این ظرفیت را داریم که در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی سند ملی سالمندان را اصلاح کنیم و در خصوص مسائل کلیدی آن با سازمان مدیریت به توافق برسیم.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسعه بنیاد فرزانگان و اجلاس منطقه ای تبریز را از دیگر اقدامات مثبت این شورا ارزیابی کرد و گفت : با توجه به اقدامات بسیار خوبی که در حوزه سالمندی در کشور شکل گرفته ، اجلاس کشورهای منطقه را در آبان برگزار می کنیم .
وی با بیان اینکه شعار امسال روز جهانی سالمند «تحکیم حقوق سالمندان» است گفت : سالمندان از حقوقی برخوردار هستند که باید با یک برنامه ریزی دقیق به آنها توجه بیشتری کرد.
محسنی بندپی افزود: سالمندی موهبتی است الهی، آنها اگرچه واقعاً در طول سال ها زحمات خسته راه هستند ولی تجربه گرانبهای آنها از بزرگ ترین گنجینه هاست که می شود از آن استفاده کرد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: امیدوارم بتوانیم با یک تقویم زمانی بسیار مشخص و پیگیرانه در رابطه با سالمندان آینده که طبق آمار در سال ۲۰۳۰ ، ۱۴ میلیون و در ۲۰۵۰ حدود ۳۰میلیون نفر هستند، بتوانیم با برنامه ریزی برای آنها وضعیت مطلوبی فراهم کنیم .
وی با اشاره به اینکه پیمایش ملی سالمندان نیز در حال انجام است گفت این پیمایش در خصوص وضعیت زندگی، ساختار اقتصادی و مسائل پیرامون زندگی سالمندان است که امیدوارم بتوانیم با جمع آوری اطلاعات و داده ها با یک نگاه بسیار روشن و ابزار و شرایطی که در اختیار داریم تصمیم گیری های به موقع و به جایی را داشته باشیم .

گفتنی است محسنی بندپی پس از شنیدن اظهارات اعضای حاضردراین نشست درباره تک تک پیشنهادات به تفکیک سخن گفت و راهکارهای عملی ارائه کرد .

همچنین در این جلسه گزارشی از فعالیت های دبیرخانه شورای ملی سالمندان در سال گذشته و فعالیت های در حال انجام آن ارائه شد.

منبع: مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی