با شاخص های شهرهای دوستدار سالمند

نتایج مطالعه میزان انطباق شرایط کلانشهر تبریز با شاخص های شهرهای دوستدارسالمند

نتایج مطالعه میزان انطباق شرایط کلانشهر تبریز با شاخص های شهرهای دوستدار سالمند از نظر سالمندان ساکن آن

نتایج مطالعه میزان انطباق شرایط کلانشهر تبریز با شاخص های شهرهای دوستدار سالمند از نظر سالمندان ساکن آن/

تهیه و تنظیم:

آرش بهلولی، علی پور حمیدی دبیرخانه شورای سالمندان استان آذربایجانشرقی مستقر در اداره کل بهزیستی آذربایجانشرقی/

شهر دوستدار سالمند:

شهری است که در آن هم جامعه و هم سازمان های دولتی و بخش های غیر دولتی و اصناف ساختارهای خود را مناسب و در دسترس سالمندان قرار می دهند./

روش مطالعه:

این بررسی یک مطالعه توصیفی است که با بهره گیری از پرسشنامه تهیه شده توسط سازمان بهداشت جهانی در خصوص شهر های دوستدار سالمند صورت گرفته است. پرسشنامه مذکور به عنوان ابزاری جهت ارزیابی میزان دوستدار بودن سالمند بودن شهر ها از منظر سالمندان ساکن در آن می باشدکه ضمن ترجمه تا حد امکان بومی سازی نیز گردیده است. پرسشنامه دارای ۸ محور و ۸۱ سوال می باشد و بصورت لیکرت طراحی شده است بدین صورت که پاسخ دهندگان از بین گزینه های «کاملاً موافقم(+۲) ، موافقم(+۱)، نظری ندارم(۰) ، مخالفم(-۱) ، کاملاً مخالفم(-۲)» می بایست یک مورد را انتخاب می نمودند./

 

جهت دانلود مقاله به صورت پی دی اف اینجا کلیک کنید

منبع: شورای ساماندهی سالمندان استان آذربایجان شرقی