محسن سلمان نژاد

ایجاد بانک جامع اطلاعاتی سالمندان در کشور/ رصد وضعیت معیشت سالمندان

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور گفت: قرار است بانک جامع اطلاعاتی از وضعیت سالمندان تشکیل و براساس آن شاخص هایی مانند سلامت جسمی و روانی، درآمدی و توانمندی های آنان مشخص شود.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور گفت: قرار است بانک جامع اطلاعاتی از وضعیت سالمندان تشکیل و براساس آن شاخص هایی مانند سلامت جسمی و روانی، درآمدی و توانمندی های آنان مشخص شود.

محسن سلمان نژاد گفت: می خواهیم پیمایش وسیعی از وضعیت سالمندی را در کشور ترسیم کنیم.

وی ادامه داد: با این پیمایش، بانک جامع سالمندی راه اندازی می شود و براساس آن بسیاری از شاخص های سالمندی از تعداد جمعیت گرفته تا وضعیت درآمدی آنها تعیین خواهد شد.

سلمان نژاد گفت: همچنین از طریق این پیمایش ملی، وضعیت معیشت، میزان درآمد، وضعیت استقلال و سلامت، توانمندی، محیط سلامت و پیوندهای اجتماعی سالمند بررسی و مشخص می شود.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندی افزود: البته این پیمایش فعلا به صورت پایلوت در سه شهر اجرا می شود و سپس در تمام کشور اجرایی خواهد شد.

وی گفت: بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران در سال ۹۵ تعداد سالمندان کشور، ۷ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر است.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور