دکتر محسن سلمان نژاد

شورایعالی رفاه متولی اصلی در حوزه ی سالمندی است

رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور اظهار داشت: سلامت، آموزش و اشتغال و امنیت درآمد در سنین سالمندی از مهم ترین شاخص هایی هستند که یک سالمند در شرایط مطلوب باید از آن ها برخوردار باشد.

رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور اظهار داشت: سلامت، آموزش و اشتغال و امنیت درآمد در سنین سالمندی از مهم ترین شاخص هایی هستند که یک سالمند در شرایط مطلوب باید از آن ها برخوردار باشد.

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی مشکلات سالمندان، با حضور دکتر محسن سلمان نژاد (رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان)، از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه دکتر محسن سلمان نژاد با اشاره به این که امروزه میزان تولد در کشور افزایش پیدا کرده است، گفت: کنترل و بررسی میزان رشد و کاهش موضوع سالمندی همواره با نرخ رشد تولد و مرگ و میر در کشور ارتباط مسقیم دارد، به طوری که موالید و طول عمر بیشتر در کشور میزان رشد جمعیت سالمند را افزایش می دهد.

وی همچنین در ادامه افزود: سلامت، آموزش و اشتغال و امنیت درآمد در سنین سالمندی از مهم ترین شاخص هایی هستند که یک سالمند در شرایط مطلوب باید از آن ها برخوردار باشد.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با اشاره به برنامه ششم توسعه ی کشور، توضیح داد: بر اساس مقررات برنامه ششم توسعه کشور دولت موظف به ایجاد عدالت و ممانعت از فقر شده است، به طوری که تمامی موضوعات مربوط به رفاه سالمندی با عنوان شورایعالی رفاه در این برنامه تدوین و مورد توجه واقع شده است.

وی همچنین در ادامه افزود: بر اساس برنامه ششم توسعه ی کشور شورای عالی رفاه متولی اصلی در امور سالمندی در کشور پیش بینی و مشخص شده است.

دکتر محسن سلمان نژاد در خصوص فعالیت های شورای ملی سالمند در کشور، گفت: کمک به سیاست گذاری در حوزه ی سالمندی یکی از مهم ترین وظایف شورای ملی سالمندان در کشور به شمار می آید، به طوری که دستگاه های مرتبط به امور سالمندی در کشور از طریق فعالیت های این شورا یک پارچه شده و در هماهنگی با یکدیگر مشغول به فعالیت شوند.

وی همچنین در ادامه اضافه کرد: متاسفانه فضای زندگی در برخی از آسایشگاه های سالمندان کشور به گونه ای است که امید به زندگی سالمند را کاهش می دهد، به طوری که فضای زندگی افراد بیمار و نزدیک به مرگ با فضای زندگی افرادی که فرصت به زندگی بیشتری را در اختیار دارند یکسان است.

فایل صوتی برنامه گفت و گوی اجتماعی از وبگاه شبکه رادیویی گفت و گو قابل دریافت است، متذکر می شود که این برنامه در ایام هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه ی رادیویی گفت و گو پخش می شود.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان