علی ربیعی

تدوین بسته حمایتی جدید برای سالمندان

وزیر رفاه گفت: باید جمعیتی از سالمندان که بازنشسته نیستند و تحت پوشش سازمان‌های حمایتی قرار ندارند را با آمار و ارقام مشخص کنیم

وزیر رفاه گفت: باید جمعیتی از سالمندان که بازنشسته نیستند و تحت پوشش سازمان‌های حمایتی قرار ندارند را با آمار و ارقام مشخص کنیم

وزیر رفاه گفت: باید جمعیتی از سالمندان که بازنشسته نیستند و تحت پوشش سازمان‌های حمایتی قرار ندارند را با آمار و ارقام مشخص کنیم و برای این گروه در کنار دیگر سالمندان برنامه حمایتی تدوین کنیم.

علی ربیعی در نشست شورای عالی سالمندی گفت: همه بازنشستگان در ایران هنوز به سن سالمندی نرسیده‌اند، بیش از ۶٠ درصد جمعیت بالای ۶٠ سال در کشور بازنشسته هستند.

وی افزود: سند ملی سالمندی باید حمایت های گوناگون از سالمندان را در بر بگیرد و باید جمعیتی از سالمندان که بازنشسته نیستند و تحت پوشش سازمان‌های حمایتی قرار ندارند را با آمار و ارقام مشخص کنیم و برای این گروه در کنار دیگر سالمندان برنامه حمایتی تدوین کنیم.

ربیعی گفت: حمایت‌ها می‌تواند شامل مسکن، درمان، تغذیه و حتی اوقات فراغت برای سالمندان را در برگیرد.

وزیر رفاه در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: در کشور ما ضریب بروز عوارض به واسطه عامل انسانی بالاتر است و طبق آمار ۲۳ درصد متوفیان تصادفات رانندگی، زن و ۷۷ درصد مرد هستند.

ربیعی گفت: میانگین سنی متوفیان ناشی از تصادفات ۳۸ سال است و باید گفت بخشی از زنان سرپرست خانوار به واسطه تصادفات سرپرست خود را از دست داده‌اند.

وزیر رفاه تصریح کرد: ۲۱ هزار و ۴۴۶ معلول ضایعه نخاعی تحت پوشش بهزیستی است که ۴۳ درصد از آنها ناشی از تصادفات رانندگی هستند. 

احمد میدری ، معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه نیز موضوع سالمندی را یکی از چالش های مهم کشور دانست و گفت: حدود ٨٨۶ هزار خانوار در کشور با پدیده سالمندی مواجه هستند.

وی گفت: با تقسیم کار می توان چالش سالمندی را رفع کرد و این مهم نیازمند برنامه ریزی است.

در این نشست کارشناسان دستگاههای مختلف دیدگاههای خود را ارائه دادند و قرار شد در نشستی دیگر نماینده هر دستگاه برنامه های خود را در خصوص سالمندی

 

منبع: فارس