گزارش تصویری

همایش تکریم منزلت سالمندان

همایش تکریم منزلت سالمندان به مناسبت هفته سالمندان به همیت دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور برگزار شد.

همایش تکریم منزلت سالمندان به مناسبت هفته سالمندان به همیت دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور برگزار شد.

همایش تکریم منزلت سالمندان با همکاری بنیاد فرزانگان استان تهران و دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور و سازمان بهزیستی کشور و با حضور مسئولین و سالمندان در سالن وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

در این همابش که به مناسبت روز جهانی سالمند برگزار می شد از سالمندان فعال در حوزه سالمندی تقدیر و تشکر شد.

 

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان