محیط دوستدار سالمند

سالمندی: تبدیل چالش ها به فرصت ها

کارگاه تخصصی دو روزۀ محیط دوستدار سالمند و شاخص دیده بان سالمندی توسط شورای ملی سالمندان و شهرداری تهران و با همکاری صندوق جمعیت ملل متحد برگزار شد.

در مراسم افتتاحیه و اختتامیۀ این کارگاه عده ای از مسئولان مروبطه همچون دکتر براتی، رئیس دبیرخانۀ شورای ملی سالمندان، دکترمحسنی بندپی، معاون محترم وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور، پروفسور حسینی، قائم مقام محترم وزیر در  امور بین الملل وزارتتعاون، کار و رفاه اجتماعی، خانم زمانی، مدیر کل ادارۀ سلامت شهرداری تهران، دکتر حافظی، رئیس محترم کمیسیون سلامت شورای شهرتهران، دکتر العدوی، نمایندۀ محترم صندوق جمعیت ملل متحد و تعدادی از نمایندگان سازمان های غیر دولتی فعال در زمینۀ سالمندی شرکت داشتند.

پدیدۀ سالمندی امروز دغدغۀ جهانیان از جمله جمهوری اسلامی ایران است. سالمندان در حال حاضر ۶٫۲ میلیون نفر از کل جمعیت کشور ایران را تشکیل می دهند که  پیش بینی میشود این مقدار تا ۳۵ سال آینده به حدود ۲۵% افزایش یابد.

صندوق جمعیت ملل متحد به درخواست دولت جمهوری اسلامی ایران و در همکاری با شرکای دولتی خود، دو مشاور ارشد بین المللی ازسازمان جهانی کمک رسان سالمند HelpAgeو فدراسیون بین المللی سالمندی (International Federation on Ageingدو سازمان بین المللی که در مورد مسئلۀ سالمندی در دنیا فعالیت می کنند را به ایران دعوت کرده، تا تجربیات خود را در اختیار  متخصصان این حوزه قراردهند.

در مراسم افتتاحیۀ این کارگاه دکتر براتی ضمن اشاره به اهمیت دسترسی سالمندان به امنیت مالی، محیط توانمندساز و سلامت از تمامیشرکت کنندگان دولتی، غیر دولتی و بین المللی خواست تا ضمن به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود در این زمینه به تدوین سند جامعمحیط دوستدار سالمند کمک کنند.

دکتر بندپی ضمن تشکر از حمایت ها و همکاری های مستمر صندوق جمعیت ملل متحد به فراگیری این موضوع در سطح جهان  اشاره کرد وافزود: “موضوع سالمندی باید در برنامه ریزی های مربوط به توسعۀ پایدار ادغام گردد و در این راستا رویکرد کلان، فراگیر، و روند محور ضروریاست.”

دکتر حسینی ضمن ابراز امیدواری در مورد ارتقاء سطح همکاری ها میان سازمان های دولتی توضیح داد: “موضوع سالمندی موضوعیاجتماعی است که نیاز به سیاست گذاری صحیح دارد، و نباید آنرا موضوعی سیاسی تلقی کرد. از طریق برنامه ریزی صحیح و دسترسی بهداده های درست می توان این چالش را به فرصت تبدیل کرد.”

گرگوری شاو، فدراسیون بین المللی سالمندی و الکساندر میهنویتس، سازمان جهانی HelpAge، دو مشاور ارشد بین المللی حاضر در اینکارگاه چهارروزه به اهمیت نقش شورای ملی سالمندی در ایجاد بستر مناسب برای همکاری  بین سازمانی و تولید سند جامع محیط دوستدار سالمند و محاسبۀ شاخص ملی دیده بان سالمندی تاکید کردند. شاخص دیده بان سالمندی عامل مشخص کنندۀ سطح کیفیت سالمنداناست.

دکتر العدوی با تشکر از شرکای صندوق جمعیت ملل متحد برای شرکت متعهدانه در این کارگاه افزود: “ایران بر چالش سالمندی غلبه خواهدکرد همانطور که در گذشته میزان مرگ و میر مادران باردار را به حد چشم گیری کاهش داد. این کارگاه فرصتی است تا ضمن استفاده ازتجربیات جهانی، تجربیات ارزشمند ایران را نیز در اختیار کشورهای منطقه قرار دهیم.”


از چپ: آقای کبیری، صندوق جمعیت ملل متحد، دکتر العدوی، صندوق جمعیت ملل متحد، دکتر حافظی، شورای شهر تهران، پروفسور حسینی، وزارت تعاون،کار و امور اجتماعی، دکتر براتی، شورای ملی سالمندی

منبع: صندوق جمعیت ملل متحد