نماینده مردم ایلام در مجلس

بررسی چگونگی حمایت از سالمندان در مجلس

عمران علی محمدی عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از بررسی نهایی لایحه بررسی اختیارات وزارت رفاه،کار و تعاون اجتماعی در جلسه امروز کارگروه بررسی کننده این لایحه خبر داد.

علی محمدی با بیان اینکه موضوع سالمندان و حمایت از آنان یکی از مهمترین مباحث مربوط به جلسات کمیسیون اجتماعی و کارگروه تبیین وظایف و کارکرد های وزارت رفاه بوده است افزود: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در مورد ضرورت رسیدگی به این قشر این موضوع با حساسیت ویژه ای در کمیسیون و کارگروه مورد توجه قرار گرفته است.
عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در آینده با حجم انبوهی از سالمندان متقاضی دریافت خدمات مواجه می شویم اظهار داشت:حمایت از سالمندان با پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی،تامین هزینه های درمان و آموزش و برای نگهداری آنان در سازمان بهزیستی و تامین اجتماعی با  تاکید بر خانواده محوری شدن افراد برای نگهداری از سالمندان از مسایل مورد تاکید کارگروه بوده است.انتزاع بانک اطلاعات ایرانیان از سازمان مدیریت

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه در این کارگروه موضوع انتزاع بانک اطلاعات ایرانیان از سازمان مدیریت و واگذاری آن به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی  مورد تاکید قرار گرفت گفت:با توجه به ضرورت مدیریت یکپارچه اطلاعاتی برای پرداخت یارانه ها،ارایه خدمات به سالمندان و نیز در اختیار داشتن اطلاعاتی آماری برای ارایه خدمات مطلوب به جامعه، واگذاری بانک اطلاعات به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصویب شد.

به گفته وی، در این جلسه مقرر شد،وزارت رفاه موضوع حذف 2 میلیون نفر از فهرست دریافت کنندگان یارانه را مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که اشتباهی در این زمینه رخ داده باشد بلافاصله آن را اصلاح کند.

منبع: خبرگزاری خانه ملت