پژوهش در مجله PLOS ONE

بهبود عملکرد مغزی سالمندان با ورزش طولانی‌تر

پژوهش محققان دانشگاه کانزاس نشان می‌دهد افراد مسن می‌توانند با افزایش آمادگی بدنی فعالیت مغزی خود را بهبود دهند.

طی این پژوهش گروهی سالمند 65 سال به بالا که نشانه‌ای از زوال شناختی از خود نشان نمی‌دادند، به مدت شش ماه مورد بررسی قرار گرفتند.

این تعداد سالمند در چهار گروه تقسیم شدند؛ گروه کنترل شده، گروهی که 150 دقیقه در هفته ورزش می‌کردند، گروهی که 75 دقیقه ورزش می‌کردند و در آخر گروهی که 225 دقیقه به ورزش می‌پرداختند.

نتایج نشان داد سالمندان به طور کلی از ورزش به ویژه ورزش‌های هوازی نفع برده بودند، اما هرچه زمان ورزش بیشتر بود، درک آنها از پردازش بصری فضایی (درک مکان اجسام و دوری آنها) نیز بهبود می‌یافت و علاوه بر این میزان توجه و تمرکزشان نیز افزایش یافته بود.

یافته‌های این پژوهش نشان داد مدت زمان ورزش تاثیر بیشتری را در مقایسه با شدت ورزش بر بهبود فعالیت‌های مغزی داشت.

به گفته محققان ورزش به خودی خود نیز کافی نیست، بلکه باید با انجام آن به سطحی از آمادگی بدنی نیز رسید.

این پژوهش در مجله PLOS ONE منتشر شده است.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا