بهترین طرز برخورد با سالمندان خانواده

ایران‌صدا: کمتر پیش می‌آید که قبل از تجربه دوران سالمندی، خودمان را به‌جای افراد سالمند قرار دهیم؛ شاید برای همین است که درک ما از شرایط روحی و نیازهای عاطفی آنان کمتر می‌شود.

bandicam 2015-07-24 06-01-29-389وقتی صحبت از مراقبت و نگهداری از پدرومادر سالمندمان به‌میان می‌آید، گمان می‌کنیم چون آنها را دوست داریم، این مراقبت بسیارساده است؛ برای همین با یک نگرش سنتی با آنها که پابه‌سن گذاشته‌اند، رفتار می‌کنیم؛ رفتارهایی که گاهی مناسب سن والدین سالمندمان (چه سالم و چه بیمار یا معلول) نیست.

گاهی اوقات سعی داریم همان‌طور که از فرزندمان مراقبت می‌کنیم، با آنها برخورد کنیم و فراموش می‌کنیم که ما هرگز نمی‌توانیم والد پدرومادر خود باشیم و مراقبت از آنها مهارت‌های خاصی نیاز دارد.

نکته‌ی مهم این است که این مهارت‌ها که باید در تک‌تک رفتارهای ما نمود داشته باشد، آموختنی هستند؛ اما بیشترمان این مهارت‌ها را بلد نیستیم و صرفاً با مهرومحبت هم نمی‌توان این مهارت‌ها را در خود ایجاد کرد.

تهیه کننده اینترنتی: مريم حسيني

منبع: راديو تهران