رئیس شورای هماهنگی دستگاه ها

سرای سالمندان لقمان حکیم میزبان مدیران دستگاه های زیر مجموعه وزارت رفاه

چهارمین جلسه شورای هماهنگی دستگاه های زیرمجموعه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان به میزبانی سرای سالمندان لقمان حکیم برگزار شد.

چهارمین جلسه شورای هماهنگی دستگاه های زیرمجموعه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان به میزبانی سرای سالمندان لقمان حکیم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، در این جلسه رئیس شورای هماهنگی دستگاه های زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با تقدیر از میزبان جلسه، از ابتکار مدیرکل بهزیستی هرمزگان در برگزاری جلسه در سرای سالمندان تقدیر کرد.

محمدعلی سلیمی همچنین با تبریک هفته بهزیستی و تامین اجتماعی خواستار اهتمام اعضا در ارائه پیشنهادات مناسب در جهت هم افزایی تعامل بیشتر دستگاههای زیرمجموعه وزارت تعاون در استان شد.

مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی همچنین با تاکید بر لزوم همکاری کلیه دستگاهها در خصوص همراهی با بهزیستی در رسیدن به اهداف تخصصی و عام المنفعه در خصوص پررنگ تر ظاهر شدن مدیران و کارکنان دستگاهها در برنامه ها و راهپیمایی ها و پیگیری و پاسخ به موقع به مکاتبات تاکید کرد.

سیما مرادی مدیر کل بهزیستی نیز ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات میهمانان به تشریح برنامه های بزرگداشت هفته بهزیستی پرداخت .

وی با اعلام شماره حساب مشارکتهای مردمی و کدهای دستوری برای پرداخت کمک های نقدی مردمی به نیت عام و خاص از استقرار صندوق های جمع آوری زکات فطره در محل برپایی نماز عید سعید فطر خبر داد .

مدیر کل بهزیستی هرمزگان همچنین در پایان خواستار هماهنگی برای الزام شرکت های دولتی تحت نظارت اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان به رعایت قانون سه درصد استخدام معلولان شد.

واحدی مدیر مرکز سالمندان لقمان حکیم نیز در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد مرکز تعداد سالمندان مرکز را 90 نفر اعلام کرد .

وی با تقدیر از حضور مسئولین ، مرکز را پناهگاهی برای افرادی دانست که پناهی برای آرامش و آسودن در سالهای پیری و سالخوردگی نداشته اند.

در ادامه جلسه پس ازارائه عملکرد هفته بزرگداشت تامین اجتماعی ، هر یک از حاضرین به ارائه مسائل مربوط به دستگاه مربوطه پرداختند.

در پایان این جلسه پس از سرکشی مسئولین به بخشهای مختلف مرکز و دیدار نزدیک با سالمندان ، از میهمانان تقدیر بعمل آمد.

منبع: خبرگزاری برنا