رییس سازمان بهزیستی کشور

تجربیات سالمندان نباید در خانه بماند

با راه‎اندازی کانون‎های جهاندیدگان و همچنین فرهنگ‌سراهای خاص، جهان‎دیدگان و سالمندان می‎توان تجربیات این نسل را به جوانان و کودکان انتقال داد.

با راه‎اندازی کانون‎های جهاندیدگان و همچنین فرهنگ‌سراهای خاص، جهان‎دیدگان و سالمندان می‎توان تجربیات این نسل را به جوانان و کودکان انتقال داد.

رییس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تجربیات سالمندان افزود: تجربیات سالمندان نباید در خانه‎ها بماند.

انوشیروان محسنی بندپی در بازدید از ساختمان کانون جهان‌دیدگان بروجن، گفت: با راه‎اندازی کانون‎های جهاندیدگان و همچنین فرهنگ‌سراهای خاص، جهان‎دیدگان و سالمندان می‎توان تجربیات این نسل را به جوانان و کودکان انتقال داد.

وی در ادامه به راه‎اندازی مهدهای کودک در کنار کانون جهان‎دیدگان اشاره کرد و گفت: با راه‌اندازی این مهدهای کودک، فرهنگ تکریم سالمندان نیز ترویج می‎شود.محسنی بندپی در پایان از مرکز سالمندان امین بروجن نیز بازدید کرد

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا