گزارش تصویری

بازديد از خانه سالمندان ياسوجي در حال و هواي نوروز

در آخرين روزهاي اسفند و نزديك شدن به ايام نوروز جمعي از خيرين انسان دوست ياسوجي به خانواده سالمندان رفتند و با اهدا شاخه گل، كمك هاي نقدي و غيرنقدي فرا رسيد سال جديد را به آنها تبريك گفتند.
امروز صبح جمعي از خيرين، پزشكان و اصحاب رسانه استان به مناسبت فرارسيدن ايام نوروز به ديدار سالمندان رفتند وبا اهداء شاخه گل سال نو را به آنها تبريك گفتند.
http://www.ghalamedena.ir/
http://www.ghalamedena.ir/
http://www.ghalamedena.ir/
http://www.ghalamedena.ir/
http://www.ghalamedena.ir/
http://www.ghalamedena.ir/
http://www.ghalamedena.ir/
http://www.ghalamedena.ir/
http://www.ghalamedena.ir/