تصمیم‌گیری در مورد نگهداری از سالمند در منزل یا انتقال به خانه سالمندان

پاسخ دادن به سؤالات زیر می‌تواند به تصمیم‌گیری در مورد نگهداری از سالمند در منزل یا انتقال به خانه سالمندان کمک کند: آیا فرد مبتلا به آلزایمر در خانه امن است؟ آیا سلامتی فرد مبتلا به آلزایمر و پرستار او در معرض خطر است؟ آیا نیازهای مراقبتی سالمند فراتر از توانایی‌های ما است؟ آیا مراقبت از فرد سالمند مبتلا […]

پاسخ دادن به سؤالات زیر می‌تواند به تصمیم‌گیری در مورد نگهداری از سالمند در منزل یا انتقال به خانه سالمندان کمک کند:

  • آیا فرد مبتلا به آلزایمر در خانه امن است؟
  • آیا سلامتی فرد مبتلا به آلزایمر و پرستار او در معرض خطر است؟
  • آیا نیازهای مراقبتی سالمند فراتر از توانایی‌های ما است؟
  • آیا مراقبت از فرد سالمند مبتلا به آلزایمر باعث می‌شود من دائماً استرس داشته باشم و عجول شوم؟
  • آیا من در حال چشم‌پوشی از وظایف شغلی، خانواده و خودم هستم؟
  • آیا نگهداری از بیمار در مراکز خانه سالمندان بهتر و کارآمد تر است؟