چارت دبیرخانه

اعضای دبیرخانه شورای ملی سالمندان

 

  • دکتر حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس شورای ملی سالمندان

  • دکتر علی محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی کشور و دبیر دبیرخانه شورای ملی سالمندان

  • دکتر حسام الدین علامه رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان

  • دکتر هومن محمدی معاون و قائم مقام دبیرخانه شورای ملی سالمندان

  • سرکار خانم یوسفیان کارشناس امور سالمندی دبیرخانه شورای ملی سالمندان

  • سرکار خانم بیدگلی کارشناس امور سالمندی دبیرخانه شورای ملی سالمندان

  • سرکار خانم خرم کارشناس امور سالمندی دبیرخانه شورای ملی سالمندان

  • جناب آقای مجتبی سلگی مسئول پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای ملی سالمندان

  • جناب آقای جعفر قلی زاده مسئول دفتر رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور