چارت دبیرخانه

karkon67677

 

 

اعضای دبیرخانه شورای ملی سالمندان

  • دکتر محمد شریعتمداری رییس شورای ملی سالمندان کشور
  • دکتر وحید قبادی دانا  دبیر شورای ملی سالمندان کشور
  • دکتر حسام الدین علامه رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور
  • دکتر هومن محمدی معاون و قائم مقام دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور
  • سرکار خانم یوسفیان کارشناس امور سالمندی دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور
  • سرکار خانم بیدگلی کارشناس امور سالمندی دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور
  • سرکار خانم خرم کارشناس امور سالمندی دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور
  • جناب آقای جعفر قلی زاده مسئول دفتر رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور
  • جناب آقای مجتبی سلگی مسئول پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور