اولویت‌های پژوهشی حوزه سالمندی

با توجه به نیازهای مطالعاتی دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور و در سطح کلان‌تر، حوزه سالمندی در ایران، اولویت‌های پژوهشی خود را برای سال ۱۳۹۸-۹۹ منتشر کرده است.

 

از متخصصان، پژوهشگران و صاحب‌نظران این حوزه‌ها دعوت می‌شود برای انجام پژوهش‌های تعیین‌شده با دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور همکاری داشته باشند.

علاوه بر این دانشجویانی که تمایل دارند موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری خود را در حوزه حوزه سالمندی و مسائل مرتبط با آن انتخاب کنند، و در صورت تائید موضوع و تصویب پروپوزال با معرفی به مرکز تحقیقات سالمندی از حمایت‌های مالی این مؤسسه برخوردار شوند.

 

شماره محورها و حیطه های ت در مرکز تحقیقات سالمندی
۱٫ مشارکت اجتماعی سالمندان: مفهوم ؛ اندازه گیری ؛ تعیین کننده ها
۲٫ سالمندان بعنوان یک سرمایه اجتماعی
۳٫ روابط و شکاف بین نسلی
۴٫ سالمند آزاری و غفلت
۵٫ نگاه جامعه به سالمندی و سالمندان
۶٫ IT و سالمندی
۷٫ مکانیسم های سازگاری با سالمندی
۸٫ مراقبین سالمندان : اشتغال ؛ خستگی و فشار کاری
۹٫ سالمندی فعال: مفهوم ؛ اندازه گیری ؛ نتایج فردی و اجتماعی
۱۰٫ جنسیت و سالمندی
۱۱٫ حقوق سالمندان
۱۲٫ سالمندی موفق: مفهوم؛ اندازه گیری ؛ تعیین کننده ها
۱۳٫ امنیت اجتماعی سالمندان
۱۴٫ NGO و سالمندی
۱۵٫ مراکز نگهداری سالمندان: نگرش جامعه ؛ استانداردها ؛ کیفیت
۱۶٫ زوج های سالمند (طلاق ؛ مرگ ؛ بیوگی ؛ ازدواج مجدد)
۱۷٫ اوقات فراغت سالمندی
۱۸٫ نیازسنجی روانی , اجتماعی , اقتصادی سالمندان
۱۹٫ سالمندان آسیب پذیر (تنها , ناتوان , نحیف , بدون همسر)
۲۰٫ بلایای طبیعی و سالمندان
۲۱٫ سلامت سالمندان: مفهوم؛ اندازه گیری ؛ تعیین کننده ها
۲۲٫ رفتارهای بهداشتی سالمندان: مفهوم؛ اندازه گیری ؛ تعیین کننده ها
۲۳٫ کیفیت زندگی سالمندان: مفهوم؛ اندازه گیری ؛ تعیین کننده ها
۲۴٫ تکنولوژی و سالمندی
۲۵٫ تغذیه , فعالیت فیزیکی و سلامت سالمندی
۲۶٫ تعیین استانداردهای سطح زندگی سالمندان
۲۷٫ آشیانه خالی : تنهایی ؛ اندوه
۲۸٫ شهر دوستدار سالمند: استانداردها و شاخص ها
۲۹٫ سالمندی و رانندگی (حوادث – مهارتهای شناختی و جسمی)
۳۰٫ مدلهای مراقبتی سالمندان (مبتنی بر بیمارستان , خانواده و جامعه)
۳۱٫ حوادث دوران زندگی و سلامت سالمندان
۳۲٫ معنویت و سلامت سالمندان
۳۳٫ اثرات متقابل ژنتیک و محیط در ایجاد سالمندی
۳۴٫ مکانیسم های ایجاد سالمندی و راهکارهای تاخیر آن
۳۵٫ ژنتیک و بیماریهای مرتبط با سالمندی
۳۶٫ ناتوانی : مفهوم- اندازه گیری – تعیین کننده ها
۳۷٫ توانبخشی سالمندان
۳۸٫ اپیدمیولوژی بیماریهای مرتبط با سالمندی
۳۹٫ بیومارکرهای سالمندی
۴۰٫ اثربخشی مداخلات دارو درمانی در سالمندی
۴۱٫ طب سنتی در پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی از سالمندی
۴۲٫ اختلالات خواب و بیداری مرتبط با سالمندی
۴۳٫ افسردگی سالمندی : مفهوم , اندازه گیری , پیشگیری , درمان
۴۴٫ سلامت جنسی سالمندان
۴۵٫ سیستم های ارائه خدمات بهداشتی درمانی سالمندان
۴۶٫ اثربخشی طب جایگزین در دوره سالمندی
۴۷٫ نیازهای آموزشی کارکنان بهداشتی و درمانی مراکز سالمندی
۴۸٫ ایمن سازی سالمندان
۴۹٫ سندرم جریاتریک : ریسک فاکتور , پیشگیری و درمان
۵۰٫ سبک زندگی و بیماریهای مرتبط با سالمندی
۵۱٫ امنیت اقتصادی در دوره سالمندی : وضعیت ؛ برنامه ها
۵۲٫ سالمندان بعنوان نیروی کار: منابع و فرصت های شغلی
۵۳٫ ارگونومی و سالمندان
۵۴٫ بازنشستگی : اثرات و آمادگیهای اقتصادی و اجتماعی و روانی
۵۵٫ سیاستگذاری دولت و بیمه ها جهت دوره بازنشستگی
۵۶٫ فقرو سالمندی
۵۷٫ سالمندان به عنوان یک فرصت اشتغال
۵۸٫ استثمار سالمندان
۵۹٫ ساخت و استانداردسازی ابزار جهت مطالعات سالمندی
۶۰٫ مرور سیستماتیک و متاآنالیز مطالعات ملی سالمندی
۶۱٫ تهیه و بومی سازی پروتکل های بهداشتی و درمانی سالمندی
۶۲٫ بانک اطلاعاتی مطالعات سالمندی

 

جهت دانلود فایل پی دی اف این لیست کلیک کنید

 


 

اولویت های پژوهشی مرتبط با سالمندی سال ۱۳۹۷

 

رتبه اولویت

عناوین اولویت های پژوهشی

۱

 

تعیین شاخص های مورد نیاز برای بررسی وضعیت سلامت سالمندی و سالمندی فعال

۲

 

تعیین وضعیت شاخص های سلامت سالمندی و سالمندی فعال

۳

 

شناسایی چالش ها و مشکالت سالمندی

۴

 

مداخالت آموزشی، مراقبتی، درمانی، توانبخشی به منظور ارتقای سلامت سالمندان

۵

 

طراحی مدل های خدمات مراقبتی و توانبخشی سالمندان

۶

 

تسهیل روند ارتقای مشارکت اجتماعی سالمندان

۷

 

عوامل اجتماعی و روانی مؤثر بر سالمندی

۸

 

تکریم و احترام به سالمندان و تحکیم ارتباط بین نسلی

۹

 

حقوق سالمندان

۱۰

 

مسائل سالمندی در جانبازان

۱۱

سالمند آزاری و غفلت

۱۲

مکانیسم های سازگاری با سالمندی و سالمندان

۱۳

مراقبین سالمندان، خستگی و فشار کاری

۱۴

سالمندی فعال ، مفهوم ، اندازه گیری، نتایج فردی و اجتماعی

۱۵

روابط و شکاف بین نسلی