آموزش زنان سالمندان به منظور بهبود کیفیت زندگی

مقدمه

سالمندی یکی از مراحل اصلی زندگی است که با توجه به ماهیت آن لازم است تا برای افرادی که به این دوره مهم رشدی می رسند به شکلی برنامه ریزی کرد که یک زندگی با کیفیت، سالم و با نشاط را تجربه کنند به بیان دیگر آموزش شیوه های سالم زندگی  به سالمندان. حال اگر در این برنامه ریزی به گونه ای عمل کرد که از توانایی و پتانسیل های خود سالمندان و نهادهای مردم نهاد متشکل از آنان بهره گرفت، علاوه بر حصول نتیجه اصلی یعنی هدف عمده طرح، حصول به اهداف دیگری در خصوص سالمندی فعال و مشارکت پذیر نیز در دسترس خواهد بود.

بخشی از اقشار سالمند کشور که نیاز ویژه ای به کسب این نوع آموزش ها دارند زنان سالمند هستند. حسب آمار ارایه شده رسمی در حال حاضر نسبت زنان سالمند به مردان سالمند بیشتر شده و این موضوع به ویژه در بعضی از استان ها مخصوصا استان های کمتر برخوردار کشور در قالب افزایش تنهایی زنان سالمند نمود یافته است و بنابراین ضرورت آموزش به این قشر از زنان اهمیت فوق العاده ای می یابد.

در همین راستا دبیرخانه شورای ملی سالمندان طرح آموزش به زنان سالمند را به منظور ارتقای کیفیت زندگی آنان و نیز سبک زندگی سالم طراحی کرده است و در نظر دارد تا طرح مذکور از طریق بنیادهای فرزانگان(تشکل های مردم نهاد متشکل از خود سالمندان) و سایر تشکل های مردمی مرتبط با سالمندان اجرا شود. مشخصات طرح مذکور و مراحل اجرای آن به شرح زیر است.

هدف:

ارتقای کیفیت زندگی سالمندان از طریق آموزش شیوه زندگی سالم (ایجاد  روحیه شاداب و پرنشاط درسالمندان ، ارائه خدمات تخصصی و ایجاد زمینه پر کردن اوقات فراغت و در نتیجه ارتقاء سلامت جسمی ، روانی ، اجتماعی ومعنوی آنان)

تعداد سالمندان:۱۰۰۰۰۰ نفر زن سالمند در۳۱  استان کشور

درسال سنوات گذشته به صورت پایلوت در ۱۰ استان کشور(یزد، همدان، آذربایجان شرقی، اردبیل، چهار محال و بختیاری، فارس، خراسان جنوبی،کرمان ، گیلان و گلستان )و جامع آماری ۴۵ هزار سالمند زن طرح انجام شد که در سال ۱۴۰۳ در کل کشور اجرا می شود.

مخاطب دوره:

زنان سالمند و خانواده سالمندان.

آموزش ها توسط گروه های همسن ، بنیادهای فرزانگان،کارشناسان سازمان بهزیستی و متخصصین داوطلب ارایه می شوند.