ریاست دبیرخانه

دکتر حسام الدین علامه

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور

 

سوابق علمی و اجرایی:

  • قائم مقام دبیر کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت

  • قائم مقام برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت

  • معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت

  • دبیر شورای نظارت بر انجمن‌های وزارت بهداشت

  • در حال تکمیل میباشد

 

روسای سابق دبیرخانه شورای ملی سالمندان