روش ثبت نام اینترنتی کارت منزلت

manzelat0000

برای ثبت نام کارت منزلت در سایت سازمان بازنشستگی به آدرس www.cspf.ir یا  ثبت نام کارت منزلت  به مدارک زیر احتیاج است.

۱٫              شماره ملّی تمام افراد تحت تکفل و فرد بازنشسته

۲٫              شماره دفتر کل

۳٫              آدرس منزل و کدپستی

۴٫              سری و سریال و شماره و محل صدور شناسنامه افراد تحت تکفل

۵٫              عکس ۴×۳ رنگی زمینه روشن (اسکن شود و حاشیه های زائد گرفته شود)

برای ورود شماره دفتر کل و کد ملی شخص بازنشسته را وارد کرده دکمه ورود را بزنید (اگر قبلاً اطلاعات شما وارد سایت شده باشد دکمه ویرایش نشان داده می شود آن را بزنید در غیر این صورت ورود را بزنید و وارد ورود اطلاعات شوید

ثبت نام ۳ مرحله دارد:

۱٫              اطلاعات فردی شخص بازنشسته

۲٫              عکس اسکن شده را قرار دادن (عکس که رویت شد به مرحله بعد بروید)

۳٫              اطلاعات افراد تحت تکفل (برای ثبت  اطلاعات فرد تحت تکفل ابتدا ۱ نفر را ثبت کرده دکمه ثبت فرد تحت تکفل را بزنید وقتی پایین این کادر مشخصات مشاهده شد افراد بعدی را به همین صورت ثبت کنید بعد از اتمام افراد تحت تکفل دکمه رفتن به مرحله بعد را بزنید اگر در این مراحل مشخصات فردی را ثبت کردید و مشخصاتش اشتباه بود دکمه ویرایش کنار اسم را بزنید ، آن را ویرایش کرده ثبت کنید و دکمه رفتن به مرحله بعد را بزنید)

*کسانی که افراد تحت تکفل ندارند از همان ابتدا دکمه رفتن به مرحله بعد را بزنند

سایت از شما تاییدیه نهایی می خواهد اگر اطلاعات درست بود تایید کنید در غیر این صورت برگردید و اصلاح کنید و سپس تاییدیه بدهید دوباره از شما تاییدیه می خواهد و در پایان چاپ فرم را زده برگه را پرینت بگیرید بهتر است اگر چاپگر ندارید به کافی نت مراجعه کرده آنجا ثبت نام کنید

برگه پرینت گرفته شده را همراه با مدارک زیر به کارگزینی اداره آموزش و پرورش ببرید آن را مهر زده و نزد خود نگه داشته باشید

۱-             فتو فیش حقوقی

۲-             ۱قطعه عکس ۴× ۳ (همان عکس اسکن شده)

۳-             فتو شناسنامه و کارت ملی شخص و افراد تحت تکفل

۴-             برگه پرینت گرفته شده از سایت