خدمات موسسه خیریه کهریزک در گروه سالمندان

مراقبت در منزل (HOME CARE)

تعریف: ارائه خدمات درمانی توانبخشی در منزل براساس برنامه درمانی تیم تخصصی. این خدمات به صورت گروهی و با توجه به نیاز فرد می باشد.

 نکات مربوط به  Home Care

 • اگر بیمار نیاز به آزمایشات پارا کلینیکی داشته باشد به آزمایشگاه ارجاع می گردد.
 • نتیجه آزمایشات انجام شده توسط پزشک رویت می گردد و در صورت نیاز به دارو ، توسط پزشک نسخه تجویز و از داروخانه مرکز تهیه می گردد.
 • متخصص بر اساس ارجاع پزشک درمانگاه نامبرده را ویزیت می نماید.
 • در صورت نیاز به ارجاع به کارشناسان تیم؛ فرمهای مربوطه در پوشه شماره ۱ توسط وی تکمیل می گردد.
 • کارشناسان تیم توانبخشی شامل فیزیوتراپ، کاردرمان، گفتاردرمان، روانشناس، تغذیه، شنوایی شناس ،پرستار و مددکار می باشند.
 • تیم توانبخشی فرمهای مربوطه به پوشه ۲ را تکمیل می کنند.
 • در صورت نیاز یک یا چند نسخه از فرمهای شماره ۰۳ FM07 تکمیل می گردد.
 • در صورت نیاز جلسات به طور منظم و هفتگی برگزار می شود.
 • در خصوص ادامه درمان یا قطع آن تصمیم گیری می شود.

رایط ورود:

 1. سن بالای ۶۰ سال
 2. ارائه رضایت نامه شفاف از شخص سالمند یا خانواده وی
 3. معرفی فرد متعهد به همکاری با تیم سالمندی (رابطه بین سالمند و مرکز)
 4. شرایط سالمند ، بیمار قابل درمان در منزل باشد
 5. فراهم بودن شرایط محیطی روانی و اجتماعی مناسب جهت مداخله تیم خدمت دهنده برای سالمند درمنزل
 6. سالمندانی که دچار بیماریهای مزمن اعم از جسمی و روانی هستند مشروط به آنکه بیماری آنها به گونه ای باشد که با گرفتن خدمات تیم سالمندی قابل نگهداری در منزل باشند.
 7. سالمندانی که واجد شرایط پذیرش در آسایشگاه های شبانه روزی هستند و خودشان تمایلی به اقامت در انجا ندارند.
 8. هر سالمندی که قدرت استقلال خود را از دست بدهد به گونه ای که ادامه اقامت درمنزل منوط به دریافت خدمات مراقبتی باشد می تواند از این خدمات استفاده نماید.
 9. سالمندانی که به علت مشکل جسمی یا روحی ، روانی قادر به مراجعه به مرکز نباشند
 10. سالمندانی که تنها هستند و نیاز به خدمات مراقبتی تیم سالمندی را دارند.
 11. سالمندانی که بموجب تشخیص پزشک تیم سالمندی دچار بیماریهای حاد و یا اورژانس پزشکی هستند به هیچ وجه نمی توانند کاندید مراقبت در منزل باشند.

شرایط خروج:

 1. انتقال به Day Care
 2. انتقال به Day Visit
 3. انتقال محل سکونت سالمند به خارج از حوزه فعالیت تیم درمان
 4. عدم تمایل سالمند و خانواده وی به ادامه درمان
 5. پذیرش در آسایشگاه شبانه روزی یا بیمارستان

مراقبت روزانه (DAY CARE)

تعریف: مرکزی است که با ارائه خدمات اجتماع، توانبخشی و درمانی به ارتقاء سطح استقلال و پیشگیری ازکاهش توانایی های سالمند کمک می نماید.

این مرکز درتمامی روزهای هفته غیر از روزهای تعطیل از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ (حداقل ۳ ساعت و حداکثر ۶ ساعت) به سالمندان ارائه خدمت مینماید. این مراکز شرایطی را فراهم می کند که سالمندان بتوانند ضممن داشتن زندگی دست جمعی در مرکز ، در منزل به زندگی خود ادامه دهند.

نکته ۱ : خدمات مراقبت روزانه در تمامی روزهای هفته به جز روزهای تعطیل از ساعت ۱۴ – ۸ ارائه می شود

نکته ۲ : ایاب و ذهاب سالمندان در حوزه فعالیت مرکز جامع توانبخشی به عهده مرکز می باشد.

انواع خدمات ارائه شده در خلال برنامه درمانی و توانبخشی:

 • برنامه های تفریحی – سرگرمی
 • اردوهای سیاحتی – زیارتی
 • سالن ورزش
 • پیاده روی
 • ماساژ درمانی
 • برگزاری مراسم و جشن ها
 • برگزاری کارگاههای حافظه و حل مسئله
 • خاطره گویی و تماشای فیلم
 • کلاسهای خطاطی، خوشنویسی، مجسمه سازی ، نقاشی ، قالی بافی

نکات مربوط به  Day Care

 • اگر بیمار نیاز به آزمایشات پارا کلینیکی داشته باشد به آزمایشگاه ارجاع می گردد.
 • نتیجه آزمایشات انجام شده توسط پزشک رویت می گردد و در صورت نیاز به دارو ، توسط پزشک نسخه تجویز و از داروخانه مرکز تهیه می گردد.
 • سن بالای ۶۰ سال (سن کمتر از ۶۰ سال در صورت تمایل خود فرد و ارزیابی تیم تخصصی)
 • ارائه رضایت نامه شفاف و متعهد شدن یکی از اعضاء خانواده یامعرف سالمند جهت حضور در بخش مراقبت روزانه .
 • سالمند که به علت تنهایی و نبودن مراقب و اعضاء خانواده نتوانند به زندگی مستقل خود در منزل ادامه دهد .
 • سالمند که مشکل خانوادگی یا زناشویی دارند و یا هر نوع مورد آزار و اذیت قرارر می گیرد (در صورت توافق و تعهد خود بیمار) .
 • کلیه سالمندانی که نیاز به تقویت مهارتهای اجتماعی و تحریکات محیطی دارند.
 • سالمندانی که دچار اختلالات روانی (افسردگی، اضطراب ، دمانس در مرحله اولیه و آسیب شناختی و اختلال حافظه و ..) هستند و خدمات مرکز برای آنها مفید باشد .
 • بیمارانی که نیاز به دریافت خدمات توانبخشی، اجتماعی و اوقات فراغت دارند ، برای پذیرش در اولویت هستند.
 • ارائه برنامه درمانی، اجتماعی منوط به تمایل بیمار و خانواده وی می باشد.
 • در صورت مناسب بودن شرایط بیمار برای دریافت کلیه خدمات در سه حیطه توانیخشی ، کارگاهها و اوقات فراقت برنامه به صورت روزانه ارائه می گردد.
 • با توجه به شرایط بیمار و نوع اختلال برنامه کارگاهها تعیین می شود.
 • کارشناسان تیم توانبخشی شامل فیزیوتراپ، کاردرمان، گفتاردرمان، روانشناس ، تغذیه ، شنوایی شناس ،پرستار و مددکار می باشند.
 • تیم توانبخشی فرمهای مربوطه به پوشه ۲ را تکمیل می کنند .در صورت نیاز جلسات به طور منظم و هفتگی برگزار می شود .(درموارد عادی پس از ۳ ماه)
 • در خصوص ادامه درمان یا قطع آن تصمیم گیری می شود .
 • تعداد جلسات درمانی با توافق خانواده تعیین می گردد.
 • بررسی برناه درمانی ، اجتماعی و اوقات فراغت .

شرایط ورود:

 1. سن بالای ۶۰ سال (سن کمتر از ۶۰ سال در صورت تمایل خود فرد و ارزیابی تیم تخصصی)
 2. ارائه رضایت نامه شفاف و متعهد شدن یکی از اعضاء خانواده یامعرف سالمند جهت حضور در بخش مراقبت روزانه.
 3. سالمند که به علت تنهایی و نبودن مراقب و اعضاء خانواده نتوانند به زندگی مستقل خود در منزل ادامه دهد.
 4. سالمند که مشکل خانوادگی یا زناشویی دارند و یا هر نوع مورد آزار و اذیت قرارر می گیرد (در صورت توافق و تعهد خود بیمار)
 5. کلیه سالمندانی که نیاز به تقویت مهارتهای اجتماعی و تحریکات محیطی دارن.
 6. سالمندانی که دچار اختلالات روانی (افسردگی، اضطراب، دمانس در مرحله اولیه و آسیب شناختی و اختلال حافظه و ..) هستند و خدمات مرکز برای آنها مفید باشد.
 7. بیمارانی که نیاز به دریافت خدمات توانبخشی، اجتماعی و اوقات فراغت دارند، برای پذیرش در اولویت هستند.

شرایط خروج:

 1. عدم تمایل سالمند و خانواده از ادامه برنامه توانمند سازی
 2. انتقال به Home Care
 3. انتقال محل سکونت سالمند به خارج از حوزه فعالیت آسایشگاه
 4. بستری سالمند در بیمارستان یا آسایشگاه شبانه روزی
 5. مفید نبودن برنامه های توانمند سازی برای سالمند

 ویزیت روزانه (DAY VISIT)

تعریف: در این نوع خدمات سالمند می تواند به صورت آزاد به مرکز مراجعه کرده و با توجه به نیاز خود از خدمات موجود شامل پزشکی، پرستاری، فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتار درمانی، روانشناسی، کارشناس تغذیه و شنوایی سنجی استفاده نماید.

نکات مربوط  به  Day Visit

 • اگر بیمار نیاز به آزمایشات پارا کلینیکی داشته باشد به آزمایشگاه ارجاع می گردد.
 • نتیجه آزمایشات انجام شده توسط پزشک رویت می گردد و در صورت نیاز به دارو ، توسط پزشک نسخه تجویز و از داروخانه مرکز تهیه می گردد.
 • متخصص بر اساس ارجاع پزشک درمانگاه نامبرده را ویزیت می نماید .
 • در صورت نیاز به ارجاع به کارشناسان تیم ؛ فرمهای مربوطه در پوشه شماره ۱ توسط وی تکمیل می گردد.کارشناسان تیم توانبخشی شامل فیزیوتراپ ، کاردرمان ، گفتاردرمان ، روانشناس ، تغذیه ، شنوایی شناس ،پرستار و مددکار می باشند .
  1. منظور از ترخیص موارد ذیل می باشد .
  2. نیاز به توانبخشی ندارد .
  3. ارجاع به بیمارستان جهت مراقبتهای ویژه .
  4. ارجاع جهت آزمایشات ، رادیولوژی ، اسکن ، MRI و ….
  5. تجویز دارو .
 • تیم توانبخشی فرمهای مربوطه به پوشه ۲ را تکمیل می کنند .
 • برنامه درمانی بیمار به صورت روزانه و یا هفتگی تنظیم می شود .
 • در صورت نیاز جلسات به طور منظم و هفتگی برگزار می شود .
 • در خصوص ادامه درمان یا قطع آن تصمیم گیری می شود .
 • نیاز به ادامه درمان و توانبخشی ندارد .
 • دران کامل شده .
 • بیمار تمایل به ادامه درمان ندارد .
 • بیمار به Day Care یا Home care منتقل شده است .

مشاوره پزشکی

به دنبال تماس های فراوان از سوی شهروندان محترمی که فرد سالمندی را در منزل نگهداری می کنند و برای مراقبت ، درمان ، تغذیه و بهداشت وی نیاز به کسب اطلاع ، راهنمائی و مشاوره دارند ، آسایشگاه خیریه کهریزک در راستای اهداف انساندوستانه خویش اقدام به گشایش دفتر مشاوره پزشکی سالمندان نموده است.


نشانی : تهران – خیابان مفتح شمالی – نرسیده به میدان هفت تیر – خیابان شهید ملایری پور – مقایل سینما پایتخت – دفتر مرکزی موسسه خیریه کهریزک.