ارائه چارچوب و تمهیدات لازم برای طراحی و اسقرار پورتال جامع سالمندی ۲۰۲۰

 

 

[pdf id=’24456′]