راهنمای گام دوم مبارزه با کووید ۱۹

 

راهنمای گام دوم مبارزه با کووید ۱۹ (کرونا ویروس)
فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط کار در مراکز نگهداری سالمندان

 

[pdf id=’23617′]