مسئول دبیرخانه شهر دوستدار سالمند

اهمیت داشتن حامی و پناهگاه امن روانی در دوران سالمندی

ژاله کرمانی‌اصفهانی  با بیان اینکه شروع دوران سالمندی از ۶۰ سالگی است، اظهار کرد: سالمندی به دو نوع فعال و پیر تقسیم می‌شود؛ سنین ۶۰ تا ۷۵ سالگی، سالمندی فعال محسوب و سالمندی پیر از ۷۵ سالگی آغاز می‌شود؛ البته سنین ذکر شده در همه افراد ثابت نیست.

به گزارش دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، ژاله کرمانی‌اصفهانی  با بیان اینکه شروع دوران سالمندی از ۶۰ سالگی است، اظهار کرد: سالمندی به دو نوع فعال و پیر تقسیم می‌شود؛ سنین ۶۰ تا ۷۵ سالگی، سالمندی فعال محسوب و سالمندی پیر از ۷۵ سالگی آغاز می‌شود؛ البته سنین ذکر شده در همه افراد ثابت نیست.

وی با تاکید بر اهمیت نقش سالمندان در خانواده، افزود: از لحاظ انسانی، اخلاقی و دینی، احترام به سالمندان سفارش شده است. سالمندی و کهن‌سالی، یکی از دوران زندگی بشر محسوب می‌شود و پایان زندگی نیست، گرچه سالمندی با کم‌توانی جسمی همراه است، اما نباید با نگرانی و تأسف با آن برخورد شود.

مسئول دبیرخانه شهر دوستدار سالمند با بیان اینکه سالمندی دوره برداشت محصول زندگی است، تصریح کرد: سالمندان می‌توانند نتایج سال‌ها تلاش و فعالیت سال‌های عمر خود را در اختیار نسل جوان قرار دهند و تجربه شکست‌ها و موفقیت‌ها را به گونه‌ای در اختیار جوانان بگذارند که گویی چند بار زندگی را تجربه کرده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه سالمندان، برکت خانواده هستند، ادامه داد: سالمندان توان کمک در راستای حل کردن مشکلات را دارند و می‌توانند به وجودآورنده نشاط در خانواده باشند. سالمندی از لحاظ فردی و اجتماعی دارای مزایایی است که احساس کمال و پختگی، کمک به دیگران با استفاده از تجارب، صبوری و بردباری در برابر مشکلات، منبع فکر و اندیشه بودن و مورد مشورت قرار گرفتن، از جمله مزایای سالمندی محسوب می‌شود.

ایجاد فرصت برای بیان مهارت‌ها و تجارب؛ یکی از اقدامات ارتباطی با سالمندان

کرمانی‌اصفهانی گفت: سالمندان به عنوان حامی و پناهگاه امن روانی و عاطفی برای جوان مطرح هستند که این موضوع منجر به رشد سلامت روان در خانواده می‌شود و افزایش اعتماد به نفس، امید و انگیزه اعضای خانواده و گسترده‌تر و مؤثرتر شدن روابط فردی و اجتماعی، را به همراه دارد.

وی با بیان اینکه سالمندان در خانواده نقش راهنما را ایفا و سیاست‌های کلی خانواده را تنظیم می‌کنند، اضافه کرد: جوانان برای برقراری ارتباط با سالمندان باید از وظایف خود آگاه باشند و آنها را به بهترین شکل ممکن اجرا کنند، در واقع پذیرش و تحمل سالمندان به ویژه پدر و مادر سالمند و حفظ و نگهداری آنها، نیازمند صبر و بردباری بیشتری است.

مسئول دبیرخانه شهر دوستدار سالمند اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات حائز اهمیت در ارتباط با سالمندان در راستای ارتقای سطح روانی آنها، ایجاد فرصت برای بیان مهارت‌ها و تجارب است تا در پی آن سالمندان در خانواده و جامعه، احساس ارزشمندی و مفید بودن داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: فاصله نسلی که امروزه اهمیت بسیاری پیدا کرده و منجر به بروز اخلاف‌ها در خانواده‌ها شده است را می‌توان با شناخت علل زمینه‌ساز ایجاد اختلاف‌ها، شناخت طبیعت دو نسل و در آخر انتخاب راه مناسب برای نزدیک کردن دو نسل به یکدیگر، کمتر و آرامش را در خانواده برقرار کرد.