رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان

نظام حمایتی از سالمندان با ایجاد زیرساخت‌های راهبردی

مژگان رضا زاده اظهار کرد: جمعیت سالمندی در ایران رو به صعود است و همین امر موجب نگرانی شده که نکند با گذشت زمان این روند با شیب تندی به مسیر خود ادامه دهد.پس باید دستگاه های ذی ربط فوری دست به اقدامات و تمهیدات لازم بزنند.

به گزارش دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، مژگان رضا زاده اظهار کرد: جمعیت سالمندی در ایران رو به صعود است و همین امر موجب نگرانی شده که نکند با گذشت زمان این روند با شیب تندی به مسیر خود ادامه دهد.پس باید دستگاه های ذی ربط فوری دست به اقدامات و تمهیدات لازم بزنند.

او در ادامه تصریح کرد: رشد سالمندی در کشورهای توسعه یافته به دلایل مختلفی بالا می‌رود به همین دلیل است که ایران هم جزو کشورهای توسعه یافته تلقی می‌شود زیرا با شتاب بیشتری به سمت قشر سالمندی حرکت می‌کند. نسل جوان باید شرایطی را برای استفاده از تجربیات سالمندان فراهم کنند تا به کمک آن ها بتوانند از تصمیمات و اقدامات لازم بهره ببرند. با  این کار می توانیم قشر سالمند را هم به زندگی امیدوار کنیم.

رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفت: با ایجاد سند راهبردی می توانیم باعث ایجاد ارتقاء فرهنگی، اجتماعی، سلامت جسمانی، روانی و همچنین معنوی در سالمندان شویم. در واقع سند راهبردی یک چارچوبی برای هدایت سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های آینده در امور سالمندان کشور تلقی می شود. ما باید به فکر ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز در امور سالمندی و تأمین منابع مالی پایدار برای نظام حمایتی از سالمندان باشیم.

او تصریح کرد: شورای ملی سالمندان که با عضویت دستگاه‌های مختلف تشکیل شده باید به سمتی قدم بردارد که در آینده دارای قشر سالمند پویا و فعال باشیم. شهرداری و استانداری شهرهای مختلف باید هر چه سریع تر در راستای مناسب سازی شهر برای قشر سالمند اقدام کنند زیرا آن ها بتوانند مشارکت‌های مختلفی داشته باشند؛ اعم از مشارکت اجتماعی، منزلت، مشارکت مدنی و اشتغال، ارتباطات و اطلاعات.

رضازاده بیان کرد: این سند راهبردی طوری باید تدوین شود که بتوانیم همه ابعاد محیطی، رفاهی، اجتماعی، اقتصادی، سلامت و خدمات مرتبط با زندگی سالمندان را حمایت کنیم. البته در کشور ما طرح‌های مختلفی از جمله توجه به موضوع فرهنگ اکرام سالمندان، تقویت زیرساخت‌های بهداشتی غربالگری سالمندی، برنامه‌های آموزش‌های مراقبتی، برنامه‌های خود مراقبتی سالمندان و برنامه ریزی در جهت مناسب سازی شهری با هدف زندگی راحت تر برای جامعه سالمند و معلول، در دست انجام است.