رئیس سابق دبیرخانه شورای ملی سالمندان

افزایش پدیده زنان «سالمند تنها»/دوسوم «سالمندان بدون همسر» از گروه زنان هستند

رئیس سابق دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: در سال ۱۳۷۵ به ازای هر ۱۰۰زن سالمند حدود ۱۱۶ سالمند مرد داشتیم. اما در سال گذشته یعنی۱۴۰۰ به ازای هر ۱۰۰ زن سالمند، ۹۲ مرد سالمند وجود داشته است که به عبارتی می‌توان گفت جنس سالمندی در ایران زنانه شده است.

حسام‌الدین علامه، رئیس سابق دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با بیان اینکه جنسیت سالمندی در ایران به سمت زنانه شدن حرکت کرده است، اظهار کرد: زنانه شدن سالمندی در ایران مسئله بسیار مهمی است، در سال ۱۳۷۵ به ازای هر ۱۰۰زن سالمند حدود ۱۱۶ سالمند مرد داشتیم، این در حالی‌ است که در سال گذشته یعنی۱۴۰۰، به ازای هر ۱۰۰ زن سالمند ۹۲ مرد سالمند وجود داشته است. با این بیان به عبارتی می‌توان گفت جنس سالمندی در ایران زنانه شده است.

 رئیس سابق دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور درباره پیامدهای زنانه شدن سالمندی در ایران، خاطرنشان کرد: از آنجایی که دوسوم سالمندان بدون همسر از گروه زنان هستند و وابستگی اقتصادی زنان سالمند بیشتر بوده و از طرفی نیز حضور اجتماعی زنان سالمند در جامعه کمتر است، ما در دهه آینده با پدیده افزایش زنان «سالمند تنها» که دارای مشکلات بیشتری هستند روبرو خواهیم بود و این مدیریت پدیده سالمندی را دشوارتر می‌کند.