جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می‌کند؛

سیزدهمین نشست ‌برخط “سلامت سالمندی”

سیزدهمین نشست از سلسله نشست‌های سلامت سالمندی با موضوع "پژوهش‌های سالمندی در ایران: چالش‌ها و راهکارهای توسعه" برگزار می‌شود.

این نشست با سخنرانی دکتر ساتیا دورایسوامی، رئیس صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران؛ دکتر محسن شتی، رئیس اداره سلامت سالمندی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ دکتر فرشاد شریفی، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت سالمندی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ دکتر سمیه جهانشیری، مدیر اداره طرح ها و پروژه یابی معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی برگزار می‌شود.

نشست “پژوهش‌های سالمندی در ایران: چالش‌ها و راهکارهای توسعه” روز سه‌شنبه ۲۲ آذرماه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ برگزار می‌شود.

ضرورت اهمیت توجه به پژوهش‌های سالمندی، وضعیت چالش‌های پژوهش‌های سالمندی در ایران، وضعیت پژوهش‌های سالمندی در سطح بین‌المللی و راهبردهای توسعه پژوهش‌های سالمندی در ایران، محورهای این نشست عنوان شده است.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، علاقمندان می‌توانند از طریق نیز سایت www.roytab.ir در این نشست شرکت کنند.