تقویم سازمانی

  تقویم سازمانی

 

فروردین

ردیف

عنوان

تاریخ

۱ روز جهانی آب(۲۲ (marc دوم فروردین
۲ روز جهانی سل (۲۴ march) چهارم فروردین
۳ روز جمهوری اسلامی ایران دوازدهم فروردین
۴ روز طبیعت سیزدهم فروردین
۵ روز سلامتی – روز جهانی بهداشت (۷ April)

۲۴- ۱۸ هفته سلامت

هجدهم فروردین

هجدهم الی بیست و چهارم

۶ روز ملی فناوری های هسته ای بیستم فروردین
۷ روز دندانپزشکی بیست و سوم فروردین
۸ روز جهانی هموفیلی (۱۷ April) بیست و هشتم فروردین

 

 


اردیبهشت

ردیف

عنوان

                 تاریخ
۱ روز زمین پاک سوم اردیبهشت
۲ روز جهانی مالاریا (۱۵ April) پنجم اردیبهشت
۳ روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای((۲۸avril هشتم اردیبهشت
۴ روز جهانی کار و کارگر یازدهم اردیبهشت
۵ روز معلم و استاد دوازدهم اردیبهشت
۶ روز جهانی آسم و آلرژی (۴ may) سیزدهم اردبیهشت
۷ روز جهانی ماما (۵may) پانزدهم اردیبهشت
۸ روز جهانی تالاسمی (۸may) هجدهم اردیبهشت
۹ روز جهانی پرستاری (۱۲ may) بیست و دوم اردیبهشت
۱۰ روز جهانی پارکینسون (۱۳ may) بیست و سوم اردیبهشت
۱۱ روز جهانی خانواده (۱۵may) بیست و پنجم اردیبهشت
۱۲ روز ارتباطات و روابط عمومی بیست و هفتم اردیبهشت
۱۳ روز جهانی فشار خون بیست و هفتم اردیبهشت

 

 

خرداد

ردیف

عنوان

تاریخ

۱ فتح خرمشهر سوم خرداد
۲ روز جهانی تیرویید(۲۶ (may چهارم الی دهم خرداد
۳ هفته ملی بدون دخانیات چهارم الی دهم خرداد
۴ روز جهانی بدون دخانیات (۳۱may) دهم خرداد
۵ رحلت حضرت امام خمینی (ره) چهاردهم خرداد
۶ روز جهانی محیط زیست و هفته محیط زیست (۵ june) پانزدهم الی بیست و یکم خرداد
۷ روز جهانی اهداء کنندگان خون (۱۴june) بیست و چهارم

 

 

تیر

ردیف

عنوان

تاریخ

۱ روز جهانی مبارزه با مواد مخدر (۲۶ june) پنجم تیر
     
۲ روز مبارزه با بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام

(روز جهانی بیماری مشترک ۶ july))

پانزدهم تیر
۳ روز جهانی جمعیت (۱۱ july) بیستم تیر
۴ روز بهزیستی و تامین اجتماعی بیست و پنجم تیر

 

مرداد

ردیف

عنوان

تاریخ

۱ روز ملی انتقال خون – روز تاسیس سازمان انتقال خون نهم مرداد
۲ روز جهانی شیر مادر (۳۱july) دهم مرداد
     
۳ روز خبرنگار هفدهم مرداد
۴ روز جهانی نوجوانان (۱۲ August) بیست و یکم مرداد
۵ سالروز ورود آزادگان بیست و ششم مرداد
۶ هفته ملی حذف مالاریا ( درمناطق مستعد) سوم الی نهم مرداد

 

 

شهریور

ردیف

عنوان

تاریخ

۱ هفته دولت اول تا هشتم شهریور
۲ روز پزشک اول شهریور
۳ روز کارمند چهارم شهریور
۴ روز داروسازی (بزر گداشت محمدبن زکریای رازی) پنجم شهریور
۵ انفجار دفتر نخست وزیری هشتم شهریور
۶ قیام ۱۷ شهریور هفدهم شهریور
۷ آغاز جنگ تحمیلی و هفته دفاع مقدس سی و یک شهریور

 

مهر

ردیف

عنوان

تاریخ

۱ روز جهانی بهداشت محیط(۲۶ (septambr چهارم مهر
۲ روز جهانی هاری (۲۸ SEP) ششم مهر
۳ روز جهانی قلب (آخرین یکشنبه Sep) هفته اول مهر
۴ روز جهانی ناشنوایان (۳۰ SEP) هشتم مهر
۵ روز جهانی سالمند (۱ OCT) نهم مهر
۶ روز جهانی کودک (۸ OCT) شانزدهم مهر
۷ روز جهانی تخم مرغ( ۹(oktobr هفدهم مهر
۸ روز جهانی بهداشت روان (۱۰ OCT) هجدهم مهر
۹ سالروز جهانی کاهش اثرات بلایا طبیعی بیست و یکم مهر
۱۰ روز جهانی نابینایان (عصای سفید) (۱۵ OCT) بیست و سوم مهر
۱۱ روز ملی مبارزه با سل(۱۵ OCT) بیست و سوم مهر
۱۲ هفته ملی بهداشت روان بیست و سوم الی سی مهر
۱۳ روز جهانی غذا (۱۶ OCT) بیست و چهارم مهر
۱۴ روز جهانی کمردرد (۱۷ OCT) بیست و پنجم مهر
۱۵ روز جهانی پوکی استخوان (۲۰ OCT) بیست و هشتم مهر
۱۶ هفته ملی سلامت زنان هفته آخر مهر

 

آبان

ردیف

عنوان

تاریخ

۱ هفته پیشگیری از مسمومیت ها هفته نخست آبان ماه
۲ روز ملی اطلاع رسانی هپاتیت اول آبان
۳ روز جهانی رادیولوژی هفدهم آبان
۴ روز جهانی دیابت (۱۴ NOV) بیست و سوم آبان
۵ هفته حمایت از بیماران کلیوی بیست و سوم الی سی آبان

 

آذر

ردیف

عنوان

تاریخ

۱ روز جهانی ایدز (۱ DEC) دهم آذر
۲ روز خانواده و تکریم بازنشستگان یازدهم آذر
۳ روز جهانی معلولان (۳ DEC) دوازدهم آذر
۴ هفته بسیج پنجم الی یازدهم آذر
۵ روز بیمه سیزدهم آذر
۶ روز رابطان بهداشت چهاردهم آذر
۷ روز دانشجو شانزدهم آذر
۸ روز پژوهش بیست و پنجم آذر
۹ وحدت حوزه و دانشگاه بیست و هفتم

 

دی

ردیف

عنوان

تاریخ

     
۱ آغاز سال جدید میلادی دوازدهم دی
۲ هفته هوای پاک بیست و دوم الی بیست و نهم دی
۳ روز هوای پاک بیست و نهم دی
۴ جشنواره رازی بیست الی سی دی

 

 

بهمن

ردیف

عنوان

تاریخ

۱ روز جهانی کمک به جذامیان هشتم بهمن
۲ دهه فجر (۱۲ روز بازگشت امام خمینی (ره) – ۲۲ روز پیروزی انقلاب ) دوازدهم الی بیست و دوم
۳ هفته سرطان- روز جهانی سرطان هشتم تا ۱۵ بهمن

 

 

اسفند

ردیف

عنوان

تاریخ

۱ روز بهداشت محیط یازدهم اسفند
۲ هفته ملی سلامت مردان اولین هفته اسفند
۳ روز جهانی کلیه دومین پنجشنبه ماه مارس