مدیر کل اجتماعی استانداری البرز

البرز / از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای حل مشکلات سالمندی استفاده شود

جلسه شورای سالمندان استان البرز به ریاست استانداری البرز و با دبیری بهزیستی استان با حضور دکترمحمدجواد کاظمینی مدیرکل اجتماعی استانداری البرز و وجیهه محمدی فلاح مدیرکل بهزیستی استان البرز و مدیران کل دستگاههای اجرایی مرتبط با امر سالمندان در استانداری برگزار شد.

 مدیر کل اجتماعی استانداری البرز البرز در ابتدای سخنانش با اشاره به بحران سالمندی در سال های آینده گفت: باید از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد برای حل مشکلات این حوزه استفاده کرد.

محمد جواد کاظمینی افزود: با توجه به سند سالمندی که در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده باید خیلی اقدامات انجام می شد ، بنابراین باید بر اساس برنامه زمانبندی مشخص وظایف هر دستگاه در این زمینه تعیین شود.

کاظمینی ضمن تاکید بر پرهیز از موازی کاری گفت:  برای هر بخش از سند ملی سالمندی  لازم است  کارگروه ویژه ای تشکیل شود.

وی ادامه داد:  برای مثال وظایف دستگاه های مرتبط در بخش درمان ، مسکن و خدمات توانبخشی مشخص و اعضای شورای سالمندی در کنار هم به انجام وظایف محوله در این زمینه بپردازند.

مدیر کل اجتماعی استانداری البرز بیان داشت: با توجه به اهمیت موضوع از جلسات آینده اقدامات انجام شده در این زمینه به جد پیگیری می شود.

وی ادامه داد: برای اینکه مساله سالمندی در آینده به چالش تبدیل نشود باید پیش بینی و برنامه‌ریزی های لازم در این خصوص صورت گیرد ، متاسفانه امکانات اجتماعی و برنامه مدونی برای سالمندان وجود ندارد و ما باید به دنبال راهکارهایی برای ایجاد شرایط مناسب زندگی آنان باشیم.

وی در پایان تاکید کرد:دستگاههای متولی مانند بهزیستی در حال تلاش هستند که نیازهای آنان را برطرف نمایند اما سایر دستگاهها نیز باید در خصوص وظایف خود تلاش کنند تا برای این قشر معزز برنامه داشته باشند.